Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2018 06 15

Vaidotas Žukas

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min.

Baigėsi moksleivių konkursas „Palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus“. Skelbiami nugalėtojai

Palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis.

Nuo 2018-ųjų Velykų iki Sekminių Lietuvoje vyko moksleivių rašinių ir piešinių konkursas „Palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus“. Renginį organizavo Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas (TM fondas). Pirmą darbų atranką atliko mokyklų ir gimnazijų administracijos, mokytojai. 

Surinkus, peržiūrėjus ir perskaičius visus atsiųstus konkursinius darbus matyti, kad jaunieji kūrėjai ir jų pedagogai buvo aktyvūs visoje Lietuvoje. Rašinių atsiųsta 27, piešinių – apie šimtą. Rašiniai buvo sukurti esė, laiško, interviu, pjesės, biografijos, net litanijos forma, o dailės darbai piešti visų rūšių technikomis, tapybos, raižytos grafikos, koliažo būdu. 

Atsiųstus į Vilnių moksleivių darbus vertino TM fondo nariai ir keli pakviesti ekspertai: dailėtyrininkė dr. Giedrė Jankevičiūtė, žurnalistas iš Vatikano radijo Saulius Augustinas Kubilius. Rengėjai iš anksto buvo paskelbę apie apdovanojimų fondą.

Dailės prizininkai

Palaimintojo Teofiliaus beatifikacijos pirmųjų metinių išvakarėse skelbiami moksleivių konkurso nugalėtojai. 

Dailės srityje I vietą ir 200 Eur premiją laimėjo Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos 3 kl. moksleivė Austė Krivoščenko (tikybos mok. Danguolė Barysienė,dailės mok. Vytautas Černiauskas). Austė konkursui atsiuntė tematiškai aktualų, formos požiūriu originalų, o meninės kalbos požiūriu nenusaldintą, techniškai asketišką, ekspresyvų penkių piešinių ciklą iš vyskupo-kankinio gyvenimo. Lakštai turi savo pavadinimus: „Solovkų lageris. Šv. Mišios palėpėje“, „Teofiliaus kančia, suvienyta su Kristaus kentėjimais“, „Dovana Lietuvos žmonėms“, „Anzero sala. Solovkų lageris“, „Sugrįžimas į Lietuvą“. 

Austė Krivoščenko

Vieną II vietos prizą dailės srityje ir 100 Eur premiją laimėjo vienuolikmetė Ilzė Liškauskaitė, sukūrusi sudėtingos kompozicijos spalvotą piešinį-koliažą „Angelas, saugantis popiežių“. Ilzė mokosi Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre, dailės studijoje „Varsa“(mok. Loreta Laurinavičienė).

Ilzė Liškauskaitė „Angelas, saugantis popiežių“

Antrąją II vietos nominaciją ir 100 Eur premiją laimėjo septyniolikmetis Rimvydas Gedvilas iš Šiaulių „Saulėtekio“gimnazijos (tikyb. mok. Nijolė Pankratovaitė, dailės mok. Rasa Prišmontienė). Rimvydas pateikė profesionaliai atliktą ir atspaustą linoleumo raižinį „Beatus Theophilus Matulionis“.

Rimvydas Gedvilas „Beatus Theophilus Matulionis“

Rašto darbo prizininkai

Konkurso rašinių nugalėtojai – Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos moksleiviai: Vytautas Rudys ir Ieva Kalpakovaitė (mok. s. Vitalija Fedaravičiūtė), pristatę konkursui savo sukurtą pjesę „Teofilius“.TM fondo nariai ir ekspertai sutarė dėl šio brandaus kūrinio vertės, galimybės pastatyti šį veikalą radijuje, teatre ar net kine. S. A. Kubilius iš Vatikano radijo įvertino šią pjesę 10+. Kun. Julius Sasnauskas parašė: „Labai džiaugiuosi Panevėžio gimnazijos darbu. Įspūdis labai geras. Netikėtai gabūs ir raštingivaikai.Jaučiasi pačių mokinių kvapas, ne mažiau už tikybos mokytojos. Tikrai taipreikėtų dirbti visiems, dėstantiems tikybą“.Taigi, TM fondas skiria rašinių konkurso I vietą Panevėžio gimnazistams Vytautui ir Ievai. Jų pelnytas TM fondo prizas – 200 Eur. 

Dvi antrosios vietos ir premijos po 100 Eur už konkursinius rašinius skiriamos Alantos gimnazijos moksleivei Simonai Nicole Baltrušaitis už puikų žurnalistinį straipsnį „Vyskupas Teofilius Matulionis alantiškių prisiminimuose“ ir trylikamečiui Rapolui Tamoševičiui iš Zarasų gimnazijos už netikėtą, akrostichu parašytą litaniją palaimintajam Teofiliui ir popiežiui Pranciškui.

Palaimintojo Teofiliaus ir popiežiaus Pranciškaus moksleivių konkurso pagrindinius prizus įsteigė TM fondo mecenatai: Kristina ir Vidūnas Mekšrūnai, Milda ir Viktoras Čobotai, Aleksas Šepkus iš Niujorko.

Specialieji prizai

Tik pasibaigus konkursui ir peržiūrėjus visus atsiųstus moksleivių kūrinius, TM fondo narys kun. Julius pranešė, kad steigiami dar du apdovanojimai – vieną 150 Eur prizą teikia Lietuvos mažesniųjų brolių ordinas, kitą – katalikų radijo Mažoji studija. Sostinės pranciškonai pasirinko Didžiasalio gimnazijoje (Ignalinos raj.) besimokantį Algirdą Pauliukėną ir jo rašto darbą „Ką man angelas papasakojo apie popiežių Pranciškų“. 

O Mažosios studijos redakcija savo 150 Eur prizą paskyrė nedideliam, bet išraiškingam jaunos mergaitės piešiniui, vaizduojančiam vyskupą Teofilių Matulionį KGB kalėjime, sėdintį su savo lazda šalia grotuoto lango. Greta pavaizduota kiek mažesnė figūra, rankomis prisidengusi veidą – lyg verkiantis angelas, lyg Čarlis Čaplinas, taip pat kalinio drabužiais aprėdytas. Piešinio autorė – dešimties metų Viktorija Rušaitė iš Baisogalos mokyklos-darželio (mok. Giedrė Nakutienė).

Viktorija Rušaitė

Apdovanojimų įteikimas įvyks birželio 16 d. 12 val. Vilniuje, buvusiuose KGB rūmuose, dabartiniame Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje (Aukų g. 2A), spaudos konferencijų salėje. (muziejaus kiemelyje iki popiežiaus Pranciškaus apsilankymo veikia paroda “Palaimintasis Teofilius”). 

Paminėtus ir nepaminėtus moksleivius TM fondas kviečia atvykti su savo mokytojais ir tėveliais – kas kaip gali. Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai gaus atspausdintus ir kunigo pašventintus palaimintojo Teofiliaus fotoportretus.

Moksleivių konkursinių kūrinių gausa

Premijuoti darbai – tik dalis atsiųstųjų. Gražų konkursinį piešinį ir rašto darbą atsiuntėJogailė Aušrotaitėiš Vilniaus Pal.Teofiliaus Matulionio gimnazijos(mok.Kristina Stučienė). Jaunystės svajomis nupintas Jogailės rašinys – „Plunksna iš angelo sparno“. 

Po tris rašto darbus atsiuntė Vievio gimnazija, Kauno P. Mašioto pradinė mokykla, Kauno mokykla-darželis „Šviesa“. Po porą rašinių – Mažeikių Gabijos, Telšių Vincento Borisevičiaus ir Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos, dar po rašinį atėjo iš Jiezno, Pandėlio, Kauno VDU Rasos gimnazijų. 

Iš gražiosios Žemaitijos brandų rašto darbą „Popiežius Pranciškus aplankys Lietuvą“ atsiuntė Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos antros klasės moksleivė Karolina Kazragytė (mok. Judita Niūniavienė). 

TM fondo atrankos komisija taškus rašė kitiems konkursinių piešinių ir rašinių autoriams. Pavyzdžiui, daug palankumo pelnė 8 kl. moksleivės Rugilės Damaševičiūtės piešinys „Popiežius Pranciškus“. Rugilė mokosi Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje (mok. Rima Keturakienė). 

Skausminga, nepagražinta palaimintojo Teofiliaus portreto interpretacija atskleista Alantos gimnazistės Faustos Michnevičiūtės piešinyje „Teofilius Matulionis“ (mok. Eglė Agintė). Nors balų pritrūko, meno vertintojai rinko ir Jurgitos Radkevičiūtės piešinį „Teofilius“. Jurgita yra Vievio gimnazijos moksleivė (mok. Aušra Malinauskaitė-Sidorkina).  

Vaikiškai nuoširdų piešinį, gerai atsakiusį į pateiktą konkursinę temą, atsiuntė Rugilė Lemežytė iš Šiaulių Gegužių progimnazijos (mok. R. Rudienė). Įdomų sprendimą savo piešiniui sugalvojo Aistė Simėnaitė, iš Žemaitijos atsiuntusi piešinį „Popiežius Pranciškus, jei turėtų galimybę, manau, būtų norėjęs prie arbatos puodelio pabendrauti su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu“. Dailininkė susodino abu konkurso herojus į vieną KGB kamerą. Aistė mokosi Mažeikių raj. Židikų M. Pečkauskaitės gimnazijos antroje klasėje. 

Dar vieną aktualų piešinį „Vilties piligrimų susitikimas Lietuvoje“sukūrė trylikametė Iveta Buniutė iš Radviliškio raj. Baisogalos gimnazijos (mok. G. Nakutienė). Kiti piešiniai atėjo iš Balsių pagrindinės mokyklos Pakruojo raj., Jiezno gimnazijos, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos Zarasų raj. ir iš kitur.  

TM fondas nuoširdžiai dėkoja visiems piešinių ir rašinių konkurso dalyviams, jų mokytojams, visiems Lietuvos švietimo skyrių vadovams, išplatinusiems žinią savo rajonų mokyklose apie vykstantį konkursą. 

TM fondas kaups lėšas išleisti atvirutes su geriausiais konkurso piešiniais. Atrinkti dailės kūriniai pateks į palaimintojo Teofiliaus tėviškėje Alantoje kuriamą jo vardo muziejų. Kai kurie konkursiniai rašiniai bus skaitomi per radijo Mažąją studiją, spausdinami žurnale „Magnificat vaikams“, dienraštyje bernardinai.lt 

Kas žino, gal renginys taps kasmečiu, o palaimintojo Teofiliaus ir popiežiaus Pranciškaus asmuo taps vis artimesnis ir brangesnis mūsų žmonėms, ypač jaunimui?