Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Krikščionybė ir lyderystė, arba Padrąsinimas kiekvienam krikščioniui

XFM radijo stoties laidoje „Lyderystės klubas“ viešėjo Lietuvos Evangelikų Liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Jis dalinosi savo įžvalgomis ir patirtimi apie krikščionišką lyderystę. Vyskupas skatino kiekvieną lyderį ir krikščionį išlikti stiprų ir nepamiršti, kad kiekviena lyderystė turi savo kryžių.

Kryžius ir sėkmė

M. Sabutis laidos pokalbį pradėjo mintimis apie tai, kad sekimas Jėzumi Kristumi yra ne visada sėkmingas. Svečias atvirai pripažino, kad jam suprasti Dievo valią dažnai nėra taip paprasta. Vyskupo teigimu, tikėti žmonėms yra kur kas lengviau, kai viskas sekasi. Tačiau nesėkmės yra kiekvieno tikinčiojo, nesvarbu lyderis jis ar ne, gyvenimo dalis. Jos Biblijoje vadinamos kryžiumi.

„Vienas dalykas krikščionio gyvenime labai svarbus, turbūt lemiamas, tai kryžius. O po gyvenimo kryžiaus, atrodo, kad Dievo nėra šalia. Kur atrodo, jog mums labai gerai sekasi, atrodo, kad Dievas arčiau. O jeigu nesiseka… Ilgainiui mes pamatome, kad tose tamsiose naktyse arba išbandymuose, skausmuose įvairiausiuose (fiziniuose ir dvasiniuose) Dievas arčiausiai ir buvo“, – teigė vyskupas.

Taip pat laidoje svečias šmaikščiai sakė, kad vienintelis Jėzaus mokinys, kurį šiandieniniame pasaulyje būtų galima pavadinti sėkmingu lyderiu, buvo Judas Iskariotas. Vyskupas atkreipė dėmesį, kad tik Judas Iskariotas gyvendamas pasiekė savo tikslų, o visi kiti apaštalai – ne.

„Kalbant apie sėkmingą lyderystę pasaulietine prasme – kas iš apaštalų buvo sėkmingas lyderis? Tai Judas Iskariotas. Pažiūrėk, viskas jam gerai buvo (kurį laiką). Jis valdė kasą, siekė savo tikslų. Ir pasiekė. Pasižiūrėkim Judo misiją. Jis turėjo išduoti Jėzų. Ir pasisekė – Jėzų nukryžiavo“.

Dievas žmonėms nėra abejingas

M. Sabutis laidoje prisiminė savo atsivertimo į krikščionybę istoriją. Laidos svečio nuomone, jis įtikėjo todėl, kad pradėjo skaityti Šventąjį Raštą. Naująjį Testamentą būsimasis vyskupas gavo būdamas 13 metų – po konfirmacijos (liuteroniškoji Pirmoji Komunija). Tačiau M. Sabutis pripažįsta, kad pirmą kartą skaitydamas Naująjį Testamentą jis dar netikėjo tuo, kas parašyta. Todėl keturių evangelijų istorijos jam atrodė netikros ir neaktualios. Tačiau, skaitant antrą kartą, dabartinio vyskupo požiūris pasikeitė.

„Įveikiau keturias Evangelijas ir padėjau į lentyną. Supratau, kad ne man šitie stebuklai, vaikščiojimas vandeniu ir kita. Tačiau nuo to laiko atsirado nerimas, kažkokia vidinė įtampa. Todėl po mėnesio nusprendžiau perskaityti visą Naująjį Testamentą. Ir pradėjau skaityti, nežinau kodėl, tikėdamas.Kai skaičiau apie tai, kaip Dievas rūpinasi lauko gėlėmis ir padangių paukščiais iš Evangelijos pagal Matą, pirmą kartą supratau, kad Dievas yra šalia, kad Dievui žmogaus gyvenimas yra svarbus.“

Pašauktas būti krikščioniu

M. Sabučio teigimu, norint praktiškai būti krikščioniu lyderiu svarbiausia suprasti, jog krikščionys pirmiausia yra pašaukti būti krikščioniu. Ir nors yra daug kitų pašaukimų, krikščionis visada turi elgtis krikščioniškai.

„Pirmas klausimas, koks yra mano pašaukimas plačiąja prasme. Niekada nėra vieno atsakymo. Mes turime penkis šešis ar dešimt. Jeigu aš esu sūnus, esu pašauktas būti sūnumi. Jeigu esu tėvas, tai mano pašaukimas yra būti tėvu. Esu kaimynas, tai mano pašaukimas yra būti kaimynu. Krikščionis sūnus, krikščionis kaimynas. Kaip Liuteris sakė, kaip batsiuvys savo krikščioniškumą parodo? Ne kryželius siuvinėdamas ant batų, bet pasiūdamas pačius geriausius batus, kokius įmanoma. O ką tai reiškia? Tai reiškia pasitarnauti artimui. Ir mūsų dvasinis gyvenimas turi šita linkme plėtotis.“

Padrąsinimas kiekvienam lyderiui

M. Sabutis laidos pokalbį apie krikščionišką lyderystę užbaigė drąsindamas krikščionis pasitikėti Dievu ir daryti gera dabar, kol dar yra laiko.

„Pirmas dalykas yra pasitikėti Dievu. Pats svarbiausias. Ir atsakyti, kas yra mano Dievas. Liuteris sako, kas yra mano Dievas? Dievas yra tai, į ką aš esu sudėjęs viltis.Klausimas, kur yra mano viltis? Ar tai galia? Ar į galią esu viltis sudėjęs? Ar į protą esu sudėjęs? Ar į valdžią? Kur yra mano viltis? Ir kur yra mano viltis, ten yra ir mano Dievas. Todėl labai svarbu visada pasikliauti Dievu, nes Jis yra tas, kuris yra arti ir kuris veda, ir veda tik į gerą. Ar mes džiaugiamės, ar liūdime, Jis veda tiktai į gerą“

Todėl, vyskupo manymu, labai svarbu išnaudoti dabartinį laiką darant gera kitiems.

„Pasitarnauti ir melstis yra laikas, duotas dabar. Mes turime dabartį, ir Dievas yra dabarties Dievas, praeitis mums nebepriklauso. Ateitis dar nepriklauso. Mes galime daryti tai, ką norime tik dabartyje. Ar dabartyje bandome gydyti? Ar dabartyje žeidžiame? Ar dabartyje statome šiandieną? Ar dabartyje šiandieną griauname?“

Parengė Deividas Koncius

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.