2018 07 01

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Šventumas pagal Pranciškų (3): Kokią žinią Dievas trokšta perteikti pasauliui tavo gyvenimu?

Andrea Reiman/ Unsplash.com nuotrauka

Vasaros sekmadieniams „Bernardinai.lt“ skaitytojams siūlome trumpas naujausio popiežiaus dokumento ištraukas – meditacijas.

Apaštališkasis paraginimas „Būkite linksmi ir džiūgaukite“ („Gaudete et exsultate“) aiškina, ką reiškia būti šventam šiuolaikiniame pasaulyje. Tekstas nėra analitinis traktatas apie šventumą. „Mano kuklus tikslas – įžangoje rašo popiežius, – yra dar kartą priminti pašaukimą į šventumą įtraukiant tai į dabartinį kontekstą, paženklintą savų pavojų, iššūkių bei progų.“

Už vertimą dėkojame „Bažnyčios žinių“ redakcijai. Dokumentas lietuviškai pirmą kartą publikuotas 2018 m. „Bažnyčios žinių“ Nr. 5.

*  *  *

Skatinami dieviškosios malonės, tokiais veiksmais šitaip statydiname tokį šventumą, kokio mums panoro Dievas, tačiau ne kaip vien savo išgalėmis besikliaujančios būtybės, bet „kaip geri daugeriopos Dievo malonės šeimininkai“ (1 Pt 4, 10).

Naujosios Zelandijos vyskupai moko, jog Viešpaties besąlygiška meile mylėti įmanoma, nes Prisikėlusysis daro mus ir mūsų trapius gyvenimus savo galingo gyvenimo dalininkais: „Jo meilė beribė ir kartą dovanota niekad nebuvo atsiimta. Ji buvo besąlygiška ir liko ištikima. Taip mylėti nėra lengva, nes dažnai esame tokie silpni. Tačiau tam, kad galėtume mylėti taip, kaip jis mylėjo, Kristus dalijasi su mumis savo prisikėlusiu gyvenimu. Šitaip mūsų gyvenimas parodo jo veikiančią galią – net žmogaus silpnume“. Tavo misija Kristuje.

Krikščionio misija žemėje suvokiama tik kaip šventumo kelias, nes „tokia gi Dievo valia – jūsų šventėjimas“ (1 Tes 4, 3). Kiekvienas šventasis yra misija, Tėvo sumanymas tam tikru apibrėžtu istorijos momentu atspindėti bei įkūnyti kokį nors Evangelijos aspektą.

Tokia misija prasmės pilnatvę atranda Kristuje ir gali būti suprantama tik remiantis Juo. Apskritai šventumas yra susivienijus su Kristumi gyventi Jo gyvenimo slėpiniais. Jo esmė yra nepakartojamai bei asmeniškai vienytis su Viešpaties mirtimi ir prisikėlimu, nuolatos mirti ir prisikelti drauge su Juo.

Tačiau tai taip pat gali reikšti savo gyvenimu atkurti įvairius Jėzaus žemiškojo gyvenimo aspektus – paslėptąjį gyvenimą, bendruomeninį gyvenimą, artumą mažiausiesiems, neturtą ir kitus jo dovanojimosi iš meilės aspektus. Šių slėpinių kontempliacija, kaip siūlė šventasis Ignacas Lojola, skatina įgyvendinti juos savo apsisprendimais bei nuostatomis.

Juk „viskas Jėzaus gyvenime yra Jo slėpinio ženklai“, „visas Kristaus gyvenimas yra Tėvo apreiškimas“, „visas Kristaus gyvenimas yra Atpirkimo slėpinys“, „visas Kristaus gyvenimas yra visų vienybės su Juo, kaip Galva, atkūrimo slėpinys“, „visa, ką Kristus išgyveno, iš- gyveno tam, kad mes galėtume tai išgyventi Jame ir Jis tai išgyventų mumyse“.

Tėvo planas yra Kristus ir mes Jame. Galiausiai mumyse myli Kristus, nes „šventumas yra ne kas kita, kaip pilnatviškai įgyvendinama meilė“. Todėl „šventumas matuojamas pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką mumyse, pagal tai, kokiu mastu Šventosios Dvasios galia statydiname savo gyvenimą remdamiesi Juo“.

Ne viskas, ką šventasis sako, visiškai atitinka Evangeliją, ne viskas, ką jis daro, yra autentiška ir tobula. 

Tad kiekvienas šventasis yra žinia, kurią Šventoji Dvasia semia iš Jėzaus Kristaus turtų ir dovanoja savo tautai. Norint pažinti, ką Viešpats nori pasakyti per šventąjį, neverta leistis į smulkmenas, nes čia gali būti ir klaidų, ir kluptelėjimų. Ne viskas, ką šventasis sako, visiškai atitinka Evangeliją, ne viskas, ką jis daro, yra autentiška ir tobula. Žvelgtina į jo gyvenimo visumą, į visą šventėjimo kelią, į pavidalą, atspindintį kai ką iš Jėzaus Kristaus ir išnyrantį tada, kai suvokiama jo asmens visumos prasmė.

Šitai yra rimtas raginimas, skirtas mums visiems. Ir tu privalai visą savo gyvenimą suvokti kaip misiją. Pamėgink tai daryti įsiklausydamas į Dievą maldoje ir atpažindamas Jo tau teikiamus ženklus. Visada klausk Dvasios, ko Jėzus iš tavęs laukia kiekvieną tavo gyvenimo akimirką ir per kiekvieną sprendimą, kurį turi priimti, kad įžvelgtum to vietą savo misijoje. Ir leisk Dvasiai formuoti tavyje tą asmeninį slėpinį, kuris šiandieniame pasaulyje gali atspindėti Jėzų Kristų.

Viešpats tavo misiją įvykdys iki galo nepaisydamas tavo klaidų ir negerų momentų, jei tik nenusuksi nuo meilės kelio ir visada liksi atviras jo antgamtiniam veikimui, kuris nuvalo ir apšviečia.

Tepadeda Dangus tau suvokti, kokį žodį, kokią Jėzaus žinią Dievas trokšta perteikti pasauliui tavo gyvenimu.

Leisk save ugdyti, save atnaujinti Dvasiai, kad tai būtų įmanoma ir kad tavo brangi misija nenueitų perniek. Viešpats ją įvykdys iki galo nepaisydamas tavo klaidų ir negerų momentų, jei tik nenusuksi nuo meilės kelio ir visada liksi atviras jo antgamtiniam veikimui, kuris nuvalo ir apšviečia.