Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2020 07 11

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

10 naudingų patarimų iš šv. Benedikto regulos

Samuel Zeller nuotrauka

„O kai gyvenime ir tikėjime pažengiame į priekį, kai sustiprėja širdis, tai tuomet einant Dievo paliepimų keliu mus pasitinka neapsakomas meilės saldumas“, – rašoma šventojo Benedikto Reguloje, tapusioje visų Vakarų vienuolynų regulų pagrindu. Visiškai į Dievą orientuotų benediktinų vienuolynai nesiliovė būti ir kultūros bei civilizacijos židiniais.

V–VI a. gyvenusio Benedikto Nursiečio Regula padės geriau save suvokti ir kreipti žvilgsnį Dievop ir šiuolaikiniam žmogui. Ji kiekvienam siūlo pasiekti laimę ramia širdimi einant Dievo įsakymu keliu. Savo nurodymus jis vadino „dvasinio meno įrankiais“. Jų reguloje yra 73, čia gerokai supaprastinę pateikiame dešimt. Jie ypač aktualūs, gyvenant visuomenėje, kurioje veši egocentrizmas ir vartotojiškumas.

Amy Velazquez nuotrauka

Apie tylėjimą

„… jei kartais vardan tylėjimo tinka susilaikyti nuo nekaltų kalbų, tai juo labiau dėl bausmės už nuodėmes dera susilaikyti nuo piktų žodžių.“

Andrew Dong nuotrauka


Apie nusižeminimą

„…pirmoji nusižeminimo pakopa yra, kai žmogus, prieš savo akis visuomet turėdamas Dievo baimę, visada vengia visiško užsimiršimo, visada atmena, ką Dievas įsakė ir visada sieloje tai svarsto, nes kaip Dievo niekintojus už nuodėmes sudegins pragaras, taip parengtas amžinasis gyvenimas dievobaimingiems.“

Ben White nuotrauka

Apie pagarbią maldą

„Juk kai norime patarti galingiems žmonėms, nesiimame to daryti be nuolankumo ir pagarbos, todėl daug labiau nusižeminę ir tyrai atsidavę turime melsti Dievą, visatos Viešpatį. Ir žinokime, kad išgirsti būsime ne tuomet, kai daugžodžiausim, o kai melsimės tyra širdimi ir gailėdamiesi su ašaromis.“

Pexels.com nuotrauka

Ar visi vienodai turi turėti būtiniausių daiktų

„Kai vienas stokoja mažiau, tedėkoja Dievui ir tegu nesikremta, o kuris stokoja daugiau, tegul dėl savo silpnumo nusižemina, o dėl [jam parodyto] gailestingumo tegu nepasipučia. Tokiu būdu ramybėje liks visi nariai.“

Joshua Rawson Harris nuotrauka

Koks turėtų būti vienuolyno ūkvedys

„Tegu nepataikauja gobšumui ir netampa išlaidūnu ir vienuolyno turto eikvotoju, bet viską tedaro saikingai…“

Christopher Jolly nuotrauka

Apie maisto kiekį

„Jei tektų sunkiau padirbėti, abatas gali savo nuožiūra, jei tai reikalinga, maisto kiekį padidinti, tik pirma visų dalykų pasirūpinęs, kad nebūtų persivalgoma ir kad vienuolis niekada neprarastų saiko, nes nėra nieko, kas kiekvienam krikščioniui taip nedera, kaip apsirijimas.“

Unsplash nuotrauka

Apie gėrimo kiekį

„Nors ir skaitome, kad vynas iš viso nėra vienuolių gėrimas, tačiau, kadangi šituo mūsų laikais vienuolių neįtikinsi, sutarkime bent jau dėl to, kad gersime ne iki soties, o saikingai, nes vynas verčia atkristi net išminčius.“

Unsplash.com nuotrauka

Apie drabužius ir apavą

„Broliai, gaunantys naujus drabužius, tegu visuomet iškart atiduoda senuosius, kuriuos reikia atidėti prie rūbų vargšams.“

Nik MacMillan nuotrauka

Apie kasdienius rankų darbus

„Dykinėjimas yra sielos priešas, todėl tam tikru metu broliams privalu dirbti rankų darbus, o kitu – atsidėti dvasiniams skaitymams.“

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Apie svečių priėmimą

„Visi atvykstantys svečiai tebūna priimami nelyginant Kristus, nes jis pats pasakys: Buvau keleivis ir mane priglaudėte (Mt 25, 35). Ir visi tebūna tinkamai pagerbiami, labiausiai tikėjimo broliai ir svetimšaliai.“

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite