Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2018 08 18

Vaidas Pranciškus KOFC

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min.

Kolumbo riteriai – rimta, ar tik žaidimas?

Lietuvos ambasados JAV nuotrauka.

Kolumbo riteriu tapau neseniai, gal prieš nepilnus metus. Prisipažinsiu, man iš pirmo žvilgsnio keistai ir net juokingai atrodė tie geltonomis juostomis pasipuošę švarkais vilkintys vyrai, per Mišias renkantys aukas. Galvojau, kažkokie per daug rimti, visada pasitempę ir galimai garbės trokštantys vyrukai, kurie kaip kokie fariziejai (tarsi kažkuo geresni) visada stovi arčiau altoriaus, neša kunigams kryžius, atnašas, vėliavas, išskirtinėmis teisėmis skaito ištraukas iš Šv. Rašto per Mišias ir pan. Kiek tikrumo, nuoširdumo stebint iš šono negalėjau pasakyti. Džiaugiuos ir dėkoju likimui, kad galiausiai teko dalį jų (Bernardinų parapijos, na, ir kelis Katedros) pažinti, išsklaidyti nuogąstavimus ir galiausiai pačiam juo tapti…  

Kolumbo riterių skiriamosios juostos (Katedros riteriai)

Galiu iš savo patirties paliudyti, kad Bernardinų parapijoje riteriai – tai nuoširdžiai aktyvūs, stipraus tikėjimo vyrai, kuriais galima pasitikėti, kurie visada pasiruošę ištiesti artimui ranką, nuoširdžiai palaikyti prasmingas visuomeniškas idėjas, aktyviai patys dalyvauti. Jie yra skirtingo amžiaus, kitokių politinių pažiūrų, skirtingų išsilavinimų ir patirčių žmonės, tačiau juos vienija ir stiprina neišblėstantis, tikras (kartais net riteriškas!) noras broliškai padėti kitiems žmonėms. Jei atvirai (kaip liaudyje sakoma) – turbūt su kiekvienu iš jų – eičiau į sargybą…

Dabar jau galiu užtikrinti, kad riterio atributika tėra būtinoji skiriamoji simbolika, nieko bendra neturinti (na, bent jau daugeliu atvejų) su pirminiais apgaulingais išorinės puikybės ir/ar garbėtroškos įvaizdžiais.

Būdamas šių vyrų draugijoje suvokiau, kad yra daug tikėjimo vyrų pasauliečių, kurie galėtų savo gilų tikėjimą paversti realiais visuomenei prasmingais darbais, tačiau problema ta, kad dažnai nežino, kaip ir kur tai įgyvendinti. Įsitikinau, kad Kolumbo riterių organizacija gali būti puiki terpė įgyvendinti tokio pobūdžio darbus. 

Pasaulinis Kolumbo riterių suvažiavimas, lietuvių riterių delegacija 

Nors mačiau tikrai daug labiau savo darbais nusipelniusių žmonių mūsų būryje, tačiau prieš porą mėnesių pats (su žmona) netikėtai gavom pasiūlymą važiuoti į pasaulinį Kolumbo riterių suvažiavimą JAV, Baltimorėje. Na, neslėpsiu, – tikrai buvo įdomu pažinti Kolumbo riterių ordino struktūrą, kitų šalių Kolumbo riterius, tad tikrai negalėjau atsisakyti šios progos. 

Dalyvaudamas pasaulietiniame konvente, vykusiame Baltimorėje (JAV), matydamas kitų valstybių ryžtingus Kolumbo riterius, įsitikinau, kad tai nėra tik deklaratyvi organizacija, tačiau realiais darbais pasižyminti vertybiškai stiprių ir veiklių vyrų pasaulinio masto organizacija. Daug vyresnio amžiaus garbių žmonių (pavyzdžiui, vienas kalbėjęs kunigas minėjo, turintis jau 63 metų riterio stažą!) vaikščiojo su ordinais, įspūdingais riterių žiedais ant rankų, dalis jų pasipuošę plunksnomis ant galvos, tačiau renginiams pasibaigus, – kažkaip nebemačiau čia amerikietiško ar bet kokio kitokio kičo (vėlgi pirminis apgaulingas įspūdis), nes renginių metu buvo pristatyti milžiniški (pasaulio mastu) atlikti realūs darbai Irake, Afrikoje, JAV, Ukrainos aneksuotuose, kituose pagalbos reikalaujančiuose kraštuose. Iš rodytos filmuotos medžiagos suvokiau, kad daug jaunų riterių, kurie neretai atlieka juodžiausius fizinius darbus (pvz., karo, uragano aukų, paliktų vaikų gelbėjimo darbai), net nevažiuoja į tokius renginius, – važiuoja labiausiai nusipelnę prasmingų darbų iniciatoriai, pagrindiniai įkvėpėjai, organizatoriai ar didžiausi rėmėjai.

Man buvo garbė pabūti tarp jų. Taip pat esu dėkingas Lietuvių delegacijai, kurią puikiai organizavo bičiulis Mykolas Juozapavičius. Dėkoju likimui, kad teko kelionėje pažinti labai žmogišką ir netikėtai paprastą bei nuoširdų arkivyskupą Gintarą Grušą, išgirsti jo asmeninę gyvenimo istoriją. Ypač dėkoju kunigui Mozei Mitkevičiui už jo linksmas, bet kartu labai pamokomas istorijas iš klebono gyvenimo, dėkui ir jaunajam riteriui Rokui Gruzdžiui, kuris įdėmiai klausė vyresniųjų pokalbių, kaskart linksmai į jas įsiterpdamas. Apie žmoną Ievą jau nekalbėsiu, kaip kun. Mozė sakė: „ne žmona – tikras auksas“ (pasakyta ir šventa). Buvo tikrai įdomi ir prasminga kelionė, esu tikras – gyvenime tokių būna nedaug… 

Delegacija iš Lietuvos (2018 m. Kolumbo riterių konvente Baltimorėje). Iš kairės į dešinę stovi: kun. Mozė, Rokas, Mykolas, arkivysk. Gintaras, Ieva, aš.

Kolumbo riterių veikla

Grįžtant prie Kolumbo riterių darbų, – Kolumbo riteriai Lietuvoje ir pasaulyje pasižymi įvairia labdaringa, savanoriška veikla: perka šiltus paltus vaikams, verda ir veža maistą vargšams, vykdo įvairius socialinius renginius, projektus, rūpinasi neturtingomis našlėmis, neįgaliaisiais (pavyzdžiui, stato neįgaliems vaikams vasaros namus), rūpinasi nukentėjusiais nuo karo veiksmų, vykdo edukacines programas jaunimui, nuoširdžiai aukoja savo laisvą laiką kitai prasmingai savanorystei, renka aukas visuomenei svarbiems renginiams (pvz., kalėdiniai pietūs benamiams, aukų rinkimas popiežiaus atvykimui, neįgalių vaikų namų statybos reikalai ir pan.).

Labai džiaugiuosi, kad šių metų 2018 m.Supreme Knights of Columbuskonvente Baltimorėje, JAV (daugiau nei 5000 dalyvių), be kitų probleminių reiškinių įvardijimo (pagalbos teikimas Irake kankinamiems /žudomiems krikščionims, pagalba civiliams, atstatant namus po uraganų, kitų stichinių nelaimių, pagalba skurstantiems vaikams rūbais ir maistu ir pan.), buvo pabrėžiama ir Ukrainos karo (realaus ir informacinio) reikšmė visam pasauliui. Ukrainos vyskupas konvente susirinkusiems įvairių pasaulio šalių atstovams išsamiai apžvelgė dabartinę apgailėtiną padėtį Ukrainoje po besitęsiančios Rusijos karinės agresijos, civilių padėtį po prievartinės Ukrainos žemių aneksijos, atkreipė dėmesį į realią V. Putino valdžios inicijuojamo informacinio karo grėsmę visam pasauliui (ypač demokratiniams rinkimams) bei pasisakymo pabaigoje dėkojo Kolumbų riteriams už teikiamą realią pagalbą karo nuskriaustiesiems (10 000 aukų artimiesiems ir pan.). Man asmeniškai labai patiko, kad Amerikos valstijos ir viso pasaulio įtakingi asmenys dar kartą išgirdo tiesą apie V. Putino vykdomą užsienio politiką tiesiai iš ukrainiečių lūpų.

Įdomūs faktai apie Kolumbo riterius

Nors viešoje erdvėje galima rasti nemažai informacijos anglų kalba apie Kolumbo riterius, – žemiau pateikiu keletą įdomesnių faktų apie juos:

 1. Tai didžiausia katalikų organizacija (2 000 000 narių). Veikia JAV, Kanadoje, Lenkijoje, Panamoje, Gvatemaloje, Filipinuose, Pietų Korėjoje, Ukrainoje ir daugelyje kitų valstybių.
 2. JAV prezidentas Johnas F. Kennedy buvo Kolumbo riteris. 
 3. Lietuvos arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas yra Kolumbo riteris, turintis aukščiausią riterio laipsnį Lietuvoje.
 4. Kolumbo riteriai stojo prieš ISIS vykdomą krikščionių genocidą. Praeitais metais buvo paskirta 2 milijonai dolerių, atstatant ISIS suniokotą krikščionių miestą Irake.
 5. Kolumbo riteriai paaukojo 1,62 milijardo (taip, ne milijono, o milijardo!) eurų labdarai per pastaruosius 10 metų (nors kaip minėjau, – „aukoti“ galima ne tik pinigais, bet ir savanorystės valandomis).
 6. Kai kurie Kolumbų riteriai turi ne tik juostas, bet ir simbolinius kardus, kurie įpareigoja vyrus simboliškai drąsiai stoti prieš antikrikščioniškas pasaulietines vertybes.
 7. Daug Kolumbo riterių yra paskelbti šventaisiais (St. Luis Batis, St. Rodrigo Aguilar, St. Miguel de la Mora, St. Pedro de Jesús Maldonado, St. José María Robles, tarp jų ordino įkūrėją tėvą Mc Givney rengiamasi paskelbti šventuoju).
 8. Kolumbo riteriai 20 amžiaus pradžioje aktyviai priešinosi ginklais Kukluks klano veiklai Amerikoje.
 9. Šv. Jono Pauliaus nacionalinės šventovės statybos yra inicijuotos Kolumbo riterių organizacijos.
 10. Kolumbo riteriai dotuoja ultragarsinės medicininės įrangos pirkimą, kurios naudojimas (kūdikio įsčiose parodymas), sumažina tyčinių/dažnai neapgalvotų abortų kiekį, taip išsaugant milijonus gyvybių pasaulyje. Ultragarso peržiūra nėra naujiena Lietuvoje, tačiau turi didelę reikšmę besivystančioms valstybėms, neturtingiems pasaulio miesteliams ir kaimams.
 11. Kolumbo riteriai teikia finansinę paramą seminaristams (būsimiems kunigams) ypač neturtingose šalyse, – moka už jų studijas, stažuotes, finansiškai remia jų geranoriškas visuomenines iniciatyvas.

Wikipedija – apie Kolumbo riterius

Ten rašoma:Kolumbo riteriai (angl.The Knights of Columbus) yra nepelno siekianti vyrų organizacija, įsikūrusi NiuhaveneKonektikuto valstijoje. Nors pati bendruomenė nėra slapta, tačiau jos nariai privalo duoti tylėjimo įžadus, liečiančius organizacijos apeigas, kas leidžia nariams atsiduoti absoliučiai riterystei. Įkurti 1882 metais Michaelo Makgivnėjaus, Kolumbo riteriai teikia pagalbą sergantiems, neįgaliems ir skurstantiems. Ordinas siūlo visuomeninę narystę, kurios pagrindas – švietėjiška, labdaringa, religinė veikla, pagalbos teikimas socialiai remtiniems, nukentėjusiems nuo karo. Bet kuris vyras katalikas nuo aštuoniolikos metų amžiaus yra kviečiamas prisijungti ir, tiesą pasakius, daugybė jų tai padarė.“

Kaip matome, – paskutinis Wikipedijos sakinys atveria duris daugeliui tikrų tikėjimo vyrų. Deja, tenka konstatuoti, kad dėl informacijos sklaidos trūkumo Kolumbo riteriai nėra gerai pažįstami Lietuvos plačiajai visuomenei, todėl. mano nuomone, jų veikla, savanorystės intencijos turėtų būti labiau viešinamos, taip pritraukiant daugiau veiklių, iniciatyvių, tikro tikėjimo vyrų. 

Tapti Kolumbo riteriu nesudėtinga, tiesiog reikia sulaukti 18 metų, būti sąmoningu kataliku ir drąsiai pačiam sau išreikšti norą juo tapti, o tada telieka išdrįsti prieiti prie juostuoto Kolumbo riterio ar kunigo Mišių metu – esu tikras – būsite nukreipti tinkama linkme. Galite ir savarankiškai paieškoti daugiau informacijos apie riterių veiklą, registruojantis tarptautiniame tinklaraštyje: KofC.org/JoinUs

Vivat Jesus!

 

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite