2018 08 30

bernardinai.lt

Vilniaus arkivyskupija

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Trakų Dievo Motinos atlaidai

Trakų Dievo Motina, XVI a., be aptaiso. Bažnytinio paveldo muziejaus nuotrauka.

Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija kviečia į rugsėjo 1–8 d. vyksiančius Trakų Dievo Motinos jubiliejinius (Trakinių) atlaidus.

Prisimenant iškilų ir reikšmingą Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų bei šių metų paskelbimą Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – metais, Lietuvos tikintieji yra kviečiami atvykti į Trakus prie stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo.

Šiais metais atlaidų programą pradeda rugsėjo 1-ąją dieną vyksiantis Jaunimo žygis iš Vilniaus Aušros Vartų. Sutinkant pagrindinę atlaidų dieną – rugsėjo 2-ąją (sekmadienį) – rengiama naktinė Švč. Sakramento adoracija Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikoje. Visą atlaidų savaitę laukiama piligrimų iš Vilniaus vyskupijos bei visos Lietuvos.

Rugsėjo 8-ąją, švenčiant Švč. Mergelės Marijos gimimą (Šilines), tikinčiųjų lauks iškilminga jubiliejinių atlaidų užbaiga. 19 val. Trakų bazilikoje bus aukojamos istorinės iškilmingosios Šv. Mišios (Missa Solemnis).

Visą atlaidų programą galima rasti čia.