2018 09 06

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Kur atsiduria „Gyvybės langelyje“ paliktas vaikas?

Mindy Olson P/unsplash.com nuotrauka

Kai „Gyvybės langelyje“ randamas vaikas, jis nuvežamas į sveikatos priežiūros įstaigą, kad būtų patikrinta jo būklė. Kol vaikas bus apgyvendintas šeimoje, jo laikinoji globa nustatoma globos centre ar globos institucijoje, išskyrus tuos atvejus, kai vaikui yra būtinos sveikatos priežiūros paslaugos.

Jeigu randamas vaikas, prie kurio nebuvo palikta dokumentų iš sveikatos priežiūros įstaigos arba vaiko gimimo pažymėjimo, kurie leistų nustatyti vaiko motinos tapatybę, kviečiami teritorinės policijos įstaigos pareigūnai. Teritorinis vaiko teisių apsaugos skyrius organizuoja vaiko gimimo registravimą ir per tris paras nuo vaiko radimo dienos pateikia pareiškimą civilinės metrikacijos skyriui dėl rasto vaiko gimimo įregistravimo – vaikui suteikiamas vardas, pavardė, įrašoma medicininiais tyrimais nustatyta galima gimimo data.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, gavusi informaciją apie „Gyvybės langelyje“ rastą vaiką, parenka labiausiai vaiko poreikius atitinkančią galimų įvaikintojų šeimą. Teritorinis vaiko teisių apsaugos skyrius, informuodamas šiuos asmenis apie galimybę globoti rastą vaiką, įspėja, kad vaiką bus galima įvaikinti tik, kai vaikui sueis 3 mėnesiai. Vaiko tėvai turi teisę susigrąžinti vaiką iki teismo sprendimo dėl įvaikinimo įsiteisėjimo dienos.

Procedūra siekiant susigrąžinti vaiką paliktą „Gyvybės langelyje“:

1 žingsnis: Kreiptis į savo gyvenamosios vietos Tarnybos teritorinį vaiko teisių apsaugos skyrių;

2 žingsnis: Teisminis procesas. Pagrindinis įrodymas teisme DNR tyrimai. Motinystės (tėvystės) nustatymo tyrimas vidutiniškai trunka 10 darbo dienų. Nustačius motinystę arba tėvystę, vaiko gimimo įrašas yra ištaisomas. Svarbu žinoti, kad motinystės (tėvystės) nustatymas ir pripažinimas – tai dar ne pagrindas vaiką grąžinti biologiniams tėvams.

3. žingsnis: Jei, nustačius motinystę ir arba tėvystę, vaiko motina arba tėvas pareiškia norą susigrąžinti vaiką, inicijuojamas atvejo vadybos procesas, vertinamos motinos ir (arba) tėvo galimybės auginti vaiką ir (ar) sprendžiamas vaiko grąžinimo motinai ar tėvui klausimas. Tokiais atvejais yra vertinama asmens (asmenų) gyvenimo būdas, gyvenimo sąlygos, psichologinė būsena, sveikata, galimybės pasirūpinti vaiku.

Nors tokioms byloms yra teikiamas prioritetas, visgi visa procedūra gali užtrukti iki 3 mėnesių laikotarpio ar dar ilgiau – tai reiškia, jog tuo laikotarpiu galimiems biologiniams tėvams gali būti nesuteikiamos jokios teisės – lankyti, matytis su vaiku ir panašiai.

Pirmasis „Gyvybės langelis“ Lietuvoje atidarytas 2009 metais. 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos informacija