2018 09 09

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Lietuvos skautų šimtmetis nuotraukose

Lietuvos apželdinimo šventė Komercijos mokyklos skautų stovykloje. Kaunas, 1923–1924 m. LCVA.

Šiemet Lietuvos skautai mini savo gyvavimo šimtmetį. 2018-uosiuos Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs Lietuvos skautų judėjimo metais. Šiam jubiliejui paminėti Lietuvos centrinis valstybės archyvas pristato specialią virtualią parodą „Lietuvos skautams šimtas metų“.

Šiaulių skautai tvarko karių kapus. 1928 m. LCVA.

Skautai – tai visuomeninė savanoriška vaikų ir jaunimo organizacija, kurią 1907 m. įkūrė Anglijos lordas Robertas Badenas-Pauelas (Robert Baden-Powell). Jis siekė nuobodžiaujančius vaikus užimti prasminga ir įdomia veikla, ugdančia jų savarankiškumą, atsakomybę bei bendradarbiavimo įgūdžius. Šiuo metu skautų organizacijai priklauso daugiau nei 31 milijonas narių iš 216 pasaulio šalių.

Būsimieji skautai iš Pagėgių atvyko į Tauragę duoti įžodį. 1931 m. rugsėjo 7 d. LCVA.

Lietuvoje pirmą skautų organizaciją 1918 m. Vilniuje įkūrė karininkas Petras Jurgėla-Jurgelevičius. 1928 m. vasarą Aukštosios Panemunės šile buvo surengta pirmoji Tautinė Lietuvos skautų stovykla, kurioje dalyvavo apie 500 šios organizacijos narių. Tuo metu Lietuvoje buvo apie 2500 skautų.

Skautų vadų stovykloje Karmėlavoje ruošiami pietūs. 1939 m. LCVA.

Pamaldos Lietuvos skautų sąskrydyje Palangoje. Centre – Lietuvos skautų šefo pavaduotojas Jurgis Alekna, šalia jo – vyriausiasis skautininkas pulkininkas Juozas Šarauskas. 1933 m. liepos mėn. M. Smečechausko nuotrauka. LCVA.

Lietuvos prezidentas, Lietuvos skautų šefas Antanas Smetona atvyksta į skautų stovyklą. Palanga, 1933 m. M. Tamaliūno nuotrauka. LCVA.

Skautės platina spaudą Lietuvos skautų sąskrydyje Palangoje. 1933 m. rugpjūčio mėn. M. Smečechausko nuotrauka. LCVA.

Skautų sukurti Gedimino stulpai Nidos kopose. 1933 m. rugpjūčio mėn. LCVA.

1940 m. prasidėjusi Lietuvos okupacija nutraukė skautų veiklą, tačiau ji buvo tęsiama išeivijoje: lietuvių skautų ir skaučių vienetai kūrėsi Anglijoje, JAV, Brazilijoje, Kanadoje ir kitur. Išeivijoje veikusios lietuvių skautų organizacijos siekė išsaugoti lietuvybę ir skautiškas tradicijas.

Skautai perkeltųjų asmenų stovykloje Vokietijoje. 1947–1951 m. LCVA.

Šiuo metu Lietuvoje veikia keletas skautų organizacijų: Lietuvos skautų sąjunga, Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjunga, Studentų skautų organizacija, „Raitija“, Jūrų skautija „Divytis“, Žemaitijos skautų organizacija, Lietuvos jūrų skautija, Visagino skautų organizacija, Lietuvos Nacionalinė Europos Skautų asociacija ir Lietuvos skautija, kuri yra Pasaulio skautų judėjimo organizacijos (WOSM) narė.

JAV lietuvių bendruomenės šv. Jurgio parapijos skautai Ročesteryje. Niujorko valstija, 1952 m. LCVA.

Žymiausi lietuviai skautai: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), Pranas Žižmaras (1907–[1941 m.]/[1944 m.]), Petras Jurgėla (1930–1992). Skautų judėjimui priklauso ir Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo informacija

JAV Klivlando lietuvių bendruomenės skautai sutinka Lietuvos diplomatinės tarnybos šefą Stasį Lozoraitį. Vašingtonas, 1956 m. LCVA.

JAV lietuvių bendruomenės jūrų skautai. 1963 m. J. Garlos nuotrauka. LCVA.

JAV lietuvių bendruomenės skautų eisena. Los Andželas, XX a. 6 deš. P. Jasiukonio nuotrauka. LCVA.


Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.