Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

2018 09 23

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. tėvas Pijus, kapucinas

Rugsėjo 23 d. švenčiame šv. tėvo Pijaus gimimą danguje.

Tėvas Pijus, kurio pasaulietinis vardas buvo Francesco Forgione, gimė Pietrelčinoje prie Benevento 1887 m. gegužės 25 d. Būdamas klierikas 1903 m. jis įstojo į Mažesniųjų brolių kapucinų ordiną ir buvo įšventintas į kunigus 1910 m. Benevento katedroje.

1916 m. liepos 28 d. jis atvyko į San Giovanni Rotondo vienuolyną, kur, išskyrus kelias trumpas pertraukas, praleido visą likusį savo gyvenimą.

1918 m. rugsėjo 20 d., penktadienio rytą, melsdamasis priešais Nukryžiuotąjį senos bažnyčios chore, jis gavo stigmas, Kristaus žaizdas, kurios kraujuojančios ir atviros išliko jo kūne pusę amžiaus, iki pat mirties.

Žinoma, kad tėvas Pijus buvo apdovanotas atgamtiniais sugebėjimais ir stebuklingais įvykiais: galėjo skaityti žmonių mintis ir matyti jų nuodėmes; pranašavo; būdavo dviejose vietose vienu metu; skleidė malonų šventumo kvapą, skyrė dvasias; gyveno labai mažai miegodamas; pasižymėjo stebuklingais išgydymais; kasdien bendravo su savo angelu sargu; regėjo Jėzų ir Mariją.

Dėl tėvo Pijaus šventumo ir šių didžių dovanų, velnias kovojo su kapucinu kunigu per visą jo gyvenimą, vargindamas net fizinėmis atakomis. Po šių atakų ant šv. Pijaus kūno likdavo pjūviai, sumušimai, mėlynės.

Tėvas Pijus buvo atsidavęs visiems, kurie prašė jo pagalbos, bet ypač rūpinosi sielomis skaistykloje. Kartą jis pasakė: „Daugiau mirusiųjų sielų iš skaistyklos kopia į šį kalną dalyvauti šv. Mišiose negu gyvųjų“. Per savo gyvenimą vis buvo atsidavęs kunigystės tarnystei, įkūrė maldos grupes, o 1956 m. – modernią ligoninę, kurią pavadino „Kančios palengvinimo namais“.

1962 m. vyskupas Karolis Woityla, vėliau tapęs popiežiumi Jonu Pauliumi II, parašė tėvui Pijui prašydamas melsti Dievą už jo draugę iš Lenkijos dr. Wandą Poltawska, kentėjusią nuo vėžio. Po kurio laiko liga iš moters organizmo išnyko ir profesionalai gydytojai negalėjo paaiškinti šio pagijimo.

Kunigas mirė 1968 m. rugsėjo 23 dieną, suspaudęs rankoje rožinį ir kartodamas „Jėzau… Marija“. Šv. Pijui mirus ant jo pėdų ir rankų nebeliko stigmų ženklų. 1999 m. gegužės 2 d. Jonas Paulius II paskelbė tėvą Pijų palaimintuoju, o kanonizavo 2002 m. birželio 16 d. Šioje ceremonijoje dalyvavo pusė milijono žmonių.

Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu