2018 10 28

bernardinai.lt

„Vatican News“

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Baigėsi Vyskupų Sinodas jaunimui

EPA nuotrauka

Sekmadienio ryte Pranciškus vadovavo Vyskupų Sinodo jaunimui užbaigimo šv. Mišioms. Pamaldos vyko šv. Petro bazilikoje, kartu su Šventuoju Tėvu Mišias aukojo Sinodo tėvai. Homilijoje popiežius supynė Evangelijos eilutes ir Vyskupų Sinodo jaunimui siekius, išryškindamas tris pamatinius žingsnius tikėjimo kelyje.

EPA nuotrauka

Pirmas – išklausyti. „Daug buvusių su Jėzumi drausmino Bartimiejų, kad nutiltų. Jis jiems buvo pakeliui pasitaikęs trukdis, programos suardymas. Jie teikė pirmenybę savo, o ne Mokytojo laikui, savo žodžiams, o ne kitiems: sekė paskui Jėzų, tačiau galvoje turėjo savo planų. Tai yra pavojus, kurio visada reikia saugotis. Jėzui, priešingai, besišaukiantis pagalbos nėra trukdis, kuris užstoja kelią, bet gyvybinis klausimas. Norėčiau pasakyti jaunuoliams, visų mūsų suaugusiųjų vardu: atleiskite, kad dažnai jūsų neišklausėme. Kaip Jėzaus Bažnyčia, trokštame jus meiliai išklausyti, įsitikinę dviem dalykais: jūsų gyvenimas yra brangus Dievui, nes Dievas yra jaunas ir myli jaunuolius.“

EPA nuotrauka

Antras – prisiartinti. „Kai tikėjimas susitelkia vien į doktrinos formules, rizikuoja kalbėti vien galvai ir nepaliesti širdies. Ir kai susitelkia vien į veikimą, rizikuoja tapti moralizmu, socialiniu veiksniu. Tačiau tikėjimas yra gyvenimas: yra mūsų gyvenimą pakeitusios Dievo meilės išgyvenimas. Negalime būti „doktrinistai“ ar „aktyvistai“. Esame kviečiami tęsti Dievo darbą Dievo būdu, tapdami artimais: Jam, tarpusavyje, su broliais. Artumas nėra antraeilis – tai tikėjimo esmės perdavimo šerdis. Norint perteikti broliui Dievo naujovę, artumas yra priešnuodis iš anksto paruoštiems receptams. Paklauskime savęs ar esame krikščionys, kurie sugeba tapti artimais, išeiti iš savųjų ratų ir apkabinti tuos, kurie nėra „mūsiškiai“ ir kurių Dievas karštai ieško.“

EPA nuotrauka

Trečias – liudyti. „Pažvelkime į mokinius, kurie pašaukia Bartimiejų: jie neneša sąžinę nuraminančios monetos ir nedalija patarimų. Jie jam pasako tris žodžius, kurie visi yra Jėzaus žodžiai: „Drąsos! Kelkis, jis tave šaukia“. Tik Jėzus Evangelijoje ištaria „drąsos“, nes tik Jis prikelia širdį. Tik Jėzus Evangelijoje sako „kelkis“, gydydamas sielą ir kūną. Tik Jėzus „pašaukia“, keisdamas gyvenimą to, kuris seka paskui Jį, pakeldamas parklupusį, nušviesdamas Dievo šviesa gyvenimo tamsumas.“

EPA nuotrauka

Sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą, popiežius Pranciškus kalbėjo apie ką tik užbaigtą Vyskupų Sinodą jaunimui: „Jaunimui skirtas Sinodas buvo tarsi nuimtas geras vynuogių derlius, žadantis gerą vyną. Tačiau, manau, pirmasis šios Sinodo asamblėjos vaisius yra pats jo metodas, kurio laikėmės nuo pat pasirengimų pradžios. Sinodinio stiliaus pagrindinis tikslas yra ne baigiamojo dokumento parengimas, nors ir jis yra svarbus ir naudingas. Svarbiau už dokumentą yra dirbti kartu, jaunimas ir pagyvenusieji žmonės, vieni kitus išgirsti ir suprasti, ir tokiu būtu surasti tinkamiausius sprendimus mūsų laikų problemoms.“