Sunku skaityti? Padidink tekstą arba klausyk, spausdamas ant aA ar garsiakalbio straipsnio pradžioje. Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Klausyk. Patiko? Gali paremti. Ačiū!

2018 11 02

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Kaip Vėlines minėjo Lietuvos partizanai

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės partizanai prie žuvusio kovos draugo kapo. „Partizanų Lietuva“ nuotrauka

Iš Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Algirdo Varkalos-Daumanto 1947 m. spalio 24 d. įsakymo Vėlinių proga:

„Mūsų miško brolius glaudžia girių tankynės, paslėpė šaltos Nemuno bangos ir priemiesčių grioviai, o jų artimieji gal Sibiro plotus kaulais nubarstė. Ir kas juos šiandien prisimins, jei jų artimieji išblaškyti, išžudyti ar badu numarinti. Brangūs Rinktinės kovotojai, kas pagerbs mūsų draugų atminimą geriau už mus? Tiktai mes patys! Todėl paraginkime visus mūsų prietelius, kad pirmoje eilėje sutvarkytų ir papuoštų visus žuvusių 1918/1920 metų ir 1940/1947 metų laisvės kovose karių kapus, o mes prisiminkime juos nors savo maldomis ir dar tvirtesniu pasiryžimu dirbti taip, kaip jie dirbo ir kovoti taip, kaip jie kovojo“.

Tad lankydami artimųjų kapus, uždekime žvakutę ir ant laisvės kovotojų kapų. Parodykime, kad jie mums s a v i !

„Partizanų Lietuva“ facebook’o įrašas

Negali skaityti?

Spausk ant garsiakalbio ir klausyk. Išklausei? Patiko? Gali prisidėti paremdamas.

Paremsiu