2018 11 13

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Iš globos namų – į gyvenimą

Iš globos namų iškeliaujantys jaunuoliai neturi tos pačios palaikymo sistemos, kuria gali džiaugtis tėvų namuose slenkstį tarp paauglystės ir pilnametystės peržengusieji. Jaunimo savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“, įkurtas VšĮ „Actio Catholica Patria“, valstybei siūlo paslaugą, kuri padeda būtent tokiems palaikymo sistemos neturintiems ir link savarankiško gyvenimo žygiuojantiems žmonėms. 

Jaunuoliams centro darbuotojai padeda su įvairiausiomis gyvenimo užduotimis: kaip susitvarkyti su skaitliukais, užtikrinti finansavimą studijoms, rasti, kur gyventi, ir pan. Tokia pagalba valstybei gal ir kainuoja, bet rezultatas – sėkmingai į visuomenę integruotas žmogus, kuris ne tik nėra našta valstybės biudžetui, bet dar ir prisideda prie šalies augančios ekonomikos.

Video klipo siužetas sukurtas apie organizaciją, vykdžiusią ES struktūrinių fondų investicijas gavusį projektą „Valstybės globoje augusių jaunuolių integracija į darbo rinką ugdant jų savarankiškumą ir siekiant mažinti socialinę atskirtį“.

Daugiau apie socialinių verslų daromą poveikį sužinokite „Geri norai LT“ ir „Bernardinai.lt“ organizuojamoje konferencijoje „SoWhat“. Konferencija vyks lapkričio 22d., ketvirtadienį, Kūrybinių industrijų centre „Pakrantė“, Vaidilutės g. 79, Vilniuje. Renginio pradžia 9:00 val.

Videopasakojimą kūrė Vytautas Raškauskas ir Kostas Kajėnas. 

Tai dalis projekto „Daugiau negu daiktai“, kuris iš dalies finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis.