2018 11 13

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Penkios įkvepiančios šventųjų citatos apie santuoką

Pixabay nuotrauka

Kviečiame pasisemti įkvėpimo iš šventųjų minčių apie santuoką.

„Jiems [sutuoktiniams] patariama per daug nesijaudinti dėl to, kokį savo sutuoktinį jiems reikia ištverti, bet veikiau galvoti, ką sutuoktinis turi ištverti dėl jų. Nes jei kas nors tikrai apgalvos, ką kitiems reikia ištverti dėl jo, jam bus lengviau pakelti kitų trūkumus“, – šv. popiežius Grigalius Didysis.

Pixabay nuotrauka

„Lengva mylėti žmones, kurie yra kažkur toli. Ne visada lengva mylėti tuos, kurie yra šalia mūsų. Lengviau duoti lėkštę ryžių palengvinti alkį, nei palengvinti vienatvę ar skausmą kažkieno, kas jaučiasi nemylimas mūsų namuose. Neškite meilę į savo namus, nes ten turi prasidėti mūsų meilė ir visiems kitiems“, – šv. Motina Teresė iš Kalkutos.

Pixabay nuotrauka

„Santuokos tikslas yra padėti vedusiems žmonėms vesti į šventumą save ir kitus. Dėl šio priežasties jie gauna ypatingą malonę per sakramentą, įsteigtą Jėzaus Kristaus. Tie, kurie yra pašaukti santuokiniam gyvenimui, su Dievo malone savo situacijoje ras viską, ko reikia, kad taptų šventi, kad kasdien vis labiau ir labiau tapatintų save su Jėzumi Kristumi ir vestų tuos, su kuriais gyvena, Dievo link“, – šv. Chosemarija Eskriva.

Pixabay nuotrauka

„[apie tai, ką vyrai turėtų sakyti žmonoms] Aš tave paėmiau ant savo rankų, tave myliu, ir tu man svarbesnė už mano paties gyvybę. Nes šis gyvenimas yra niekas, ir mano didžiausia svajonė yra praleisti jį taip, kad nebūtume atskirti amžinybėje, kuri mūsų laukia“, – šv. Jonas Chrizostomas.

Pixabay nuotrauka

„Santuoka, Santuokos sakramentas yra mylinčiųjų pažadas. Ir meilė gali būti gilinama ir išsaugoma tik Meilės, tos Meilės, kuri „yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota“ (Rom 5,5)”, – šv. Jonas Paulius II.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien