2018 11 20

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Gyvenimiškų įgūdžių mokymasis ant scenos

Paradoksalu, tačiau terminas „neformalus ugdymas“ skamba labai formaliai, visgi Menų spaustuvės kontekste jis pasirodo labai konkrečiai – per įvairius šiuolaikinio šokio, šiuolaikinio cirko, teatro ir t.t. užsiėmimus moksleiviams suteikiami gyvenimiški įgūdžiai. Jaunuoliai mokosi išlaisvėti, dirbti komandoje ir atrasti savyje kūrybos ar lyderystės gyslelę.

Menų spaustuvės neformalaus ugdymo projektas įprasmina įstaigos misiją ugdyti kūrybingą Lietuvos visuomenę. Su Europos Sąjungos Socialinio fondo parama Menų spaustuvė įkūrė neformaliojo švietimo erdvę ir tikslingai investuoja į jauniausius visuomenės narius, kurie šio projekto dėka vėliau patys gali remti kultūrą.

Video klipo siužetas sukurtas apie organizaciją, vykdžiusią ES struktūrinių fondų investicijas gavusį projektą „Menų spaustuvė: nauja neformalaus ugdymo erdvė mokyklų“.

Daugiau apie socialinių verslų daromą poveikį sužinokite „Geri norai LT“ ir „Bernardinai.lt“ organizuojamoje konferencijoje „SoWhat“. Konferencija vyks lapkričio 22 d., ketvirtadienį, Kūrybinių industrijų centre „Pakrantė“, Vaidilutės g. 79, Vilniuje. Renginio pradžia 9:00 val.

Videopasakojimą kūrė Vytautas Raškauskas ir Kostas Kajėnas. 

Tai dalis projekto „Daugiau negu daiktai“, kuris iš dalies finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis.