2018 11 20

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min

Svarbi pati veikla ar jos ilgalaikis poveikis?

Kimmo Lipponen

Pats sportavimas dar nėra rezultatas, – sako JAV krepšininkas Johnas Woodenas, kurį perfrazuodamas „So What“ pranešėjas Kimmo Lipponenas papildo – nepainiokime organizacijų veiklos ir pasiekimų su poveikiu.

Tarptautinės „So What” konferencijos organizatoriai kviečia verslo, nevyriausybinio ir valstybinio sektoriaus atstovus iš užsienio ir Lietuvos diskutuoti apie socialinį poveikį, jo matavimo būdus ir galimybes.

Kalbiname Kimmo Lipponeną, vieną iš konferencijos pranešėjų iš Suomijos. Prieš kelerius metus jis dirbo prekės ženklo „Nokia“ rinkodaros direktoriumi, dabar vadovauja socialinio verslo asociacijai. Cituodamas garsaus JAV krepšininko Johno Woodeno žodžius, K. Lipponenas teigia: „Nepainiokite veiklų su pasiekimais. Aš dar pridėčiau – nepainiokite nei veiklos, nei pasiekimų su poveikiu.“

Daugybę metų dirbęs su įvairiomis sporto organizacijomis, federacijomis, K. Lipponenas akcentuoja visų veiklų, neišskirdamas verslo ar sporto, kultūros ar valdžios institucijų, daromą socialinį poveikį.

„Mano pasirinkimas įsitraukti į sporto veiklas susijęs su atsakingu požiūriu į socialinius pokyčius. Būtent sportas, įtraukiantis ne profesionalius sportininkus, bet paprastus žmones, turi didžiausią socialinį poveikį visai visuomenei. Pastaruoju metu sporto bendruomenė ypač daug prisideda prie lygių galimybių skatinimo. Tai vienas svarbiausių sporto aspektų, tačiau jam skiriama nepakankamai dėmesio ir reklamos. Sporto bendruomenė pradėjo skirti vis didesnį dėmesį klimato kaitos pokyčiams, kelia aktualias kitas socialines problemas ir skatina jas spręsti. Apie sporto veiklas pastaruoju metu kalbama ne tik kalbant apie sportą, bet jis pasitelkiamas siekiant atkreipti visuomenės dėmesį ir į kitas svarbias problemas.”

Socialiniai verslai – geriausias socialinio poveikio matavimo pavyzdys

Šiuo metu K. Lipponenas vadovauja Suomijos socialinio verslo asociacijai. Suomijoje veikia daug socialinių verslų. Į asociaciją kreipiasi tie, kurie nori ne tik spręsti socialines problemas, taikydami verslo modelius, bet ir tinkamai vertinti, ištirti daromą poveikį. „Socialinį poveikį matuoti sunku. Visų pirma nėra vienos standartizuotos priemonės, leidžiančios įvertinti atitinkamos veiklos daromą poveikį. O ir sprendžiant socialinę problemą veiklos rezultatas atsiskleidžia ne iš karto. Todėl, jei norima pasiekti reikšmingų rezultatų, būtinas ilgas ir sunkus darbas. Antras sunkumas – atlikti kokybiškus socialinio poveikio tyrimus – brangu ir sudėtinga, ir tyrimų kokybė taip pat priklauso nuo aiškiai ir tiksliai suformuluotų veiklos tikslų. Jei kalbame apie socialinį poveikį, turime turėti omeny, kad svarbiausia – tikslus susieti su visuomenės poreikiais. Ir šiuo metu geriausias pavyzdys yra socialiniai verslai, jie rodo labai gerą pavyzdį ne tik kaip yra sprendžiamos socialinės problemos, bet ir kaip matuojamas jų veiklos daromas poveikis.“

Socialinės atsakomybės srityje vyksta svarbūs pokyčiai, tačiau to dar ne gana

Kalbėdamas apie verslo skiriamą dėmesį socialinei atsakomybei, K. Lipponenas pabrėžia tai, kad verslas skiria vis daugiau dėmesio socialinei atsakomybei, tačiau iki galo nesuvokia, kokia viso to prasmė, kad derėtų tam skirti dar didesnį dėmesį. Šiuo metu verslo organizacijos į socialinę atsakomybę žiūri labai rimtai. Tačiau didžiausią dėmesį įmonės vis dar skiria, kad būtų laikomasi atsakingos veiklos ir pateikiamos ataskaitos, o ne tam, kas iš tiesų atspindėtų jų veiklos atsakomybę. Verslas tik tuomet rimtai vertins savo daromą realų poveikį, kai pajus vartotojų, investuotojų, darbuotojų ar kitų suinteresuotųjų spaudimą. Kai iš verslo organizacijos bus pareikalauta parodyti ne tik veiklos rezultatus, bet ir daromą poveikį aplinkai, visuomenei.

„Dirbdamas korporacijoje „Nokia“ buvau atsakingas už bendruomenės įtraukimą ir rėmimus. Dirbau su daugybe projektų, kurie kūrė didelę socialinę vertę: „Nokia“ darbuotojai buvo skatinami savanoriauti, buvo teikiama pagalba po tokių tragedijų kaip Rugsėjo 11-oji JAV, ar po to, kai Aziją nuniokojo cunamis. Darbas „Nokia“ man leido suprasti, kaip verslas vertina socialinės atsakomybės poveikį ir poreikį.“

Socialinio poveikio klausimai – visuotiniai

Kalbėdamas apie organizacijų veiklas ir daromą poveikį visuomenei, K. Lipponenas pabrėžia būtinumą vertinant socialinį poveikį įvertinti jį visose veiklos srityse: išskirti finansinių rezultatų sumą, aplinkos poveikį, bei, žinoma, socialinį poveikį, jų pliusus ir minusus, bei galutiniame rezultate maksimalizuoti pliusus ir minimalizuoti minusus. „Poveikio matavimo iššūkiai skatina kurti įvairius įrankius, platformas – ties tuo mes labai intensyviai dirbame, ir apie tai plačiau papasakosiu jau ateinantį ketvirtadienį, konferencijos „So What“ metu“, – kviesdamas susitikti konferencijoje pokalbį baigia K. Lipponenas.

„So What” konferencijoje, kuri vyks lapkričio 22 d., pranešimus taip pat pristatys: Peteris Ptashko, „Globalaus socialinio verslumo tinklo“ direktorius, kurio atstovybė – Jungtinėje Karalystėje, Annica Johansson, „Reach for change“ poveikio matavimo vadovė, Markas Richardsonas, socialinis verslininkas, konsultantas Jungtinėje Karalystėje, Dominykas Karpovičius, organizacijos „Homo eminens“ įkūrėjas ir vadovas, Juris Cebulis, projekto „Parama socialiniam verslui“ vadovas, dr. Renata Matkevičienė, „Socialinio poveikio tyrimų grupės” vadovė, Vilniaus universiteto dėstytoja.

Konferenciją organizuoja VšĮ „Geri norai LT“. Įgyvendindama veiklą, ši organizacija siekia telkti socialinio verslo steigėjus bei vystytojus, stiprinti nevyriausybinių organizacijų bendruomenes bei skatinti socialinio verslo, socialinių pokyčių ir socialinės atsakomybės iniciatyvų plėtrą Lietuvoje. Konferencija yra dalis interneto dienraščio „Bernardinai.lt“ ir „Geri norai LT“ vykdomo „Daugiau negu daiktai“ projekto, kuris iš dalies finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis

Konferencija „So What“ vyks lapkričio 22 d., ketvirtadienį, Kūrybinių industrijų centre „Pakrantė“ Vaidilutės g. 79, Vilniuje. Renginio pradžia – 9:00 val.

Konferencijoje bus sinchroninis vertinimas iš anglų į lietuvių kalbą.

Norintieji dalyvauti registruotis gali čia: https://sowhatconference.splashthat.com/ arba telefonu +370 620 79378.

Renginio programa bei daugiau informacijos: https://sowhatconference.splashthat.com/

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.