Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Marijai svarbiau būti Kristaus mokine, nei Kristaus motina

Cathopic.com nuotrauka

Bažnyčioje minint Švč. Mergelės Marijos Paaukojimą šventykloje kviečiame skaityti Šv. Augustino pamokslą apie Marijos tikėjimą.

Ji pakluso tikėjimu, tikėjimu pradėjo kūdikį

Meldžiu jūs, įsidėmėkite, ką pasakė Viešpats Kristus, parodęs ranka į savo mokinius: „Štai mano motina ir mano broliai“; ir: „Kiekvienas, kas tik vykdo mano Tėvo valią, kuris yra mane siuntęs, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina.“ Argi Mergelė Marija nevykdė Tėvo valios, juk iš tikėjimo ji pakluso, iš tikėjimo pradėjo kūdikį, buvo išrinkta, kad iš jos žmonėms gimtų išganymas, buvo Kristaus sukurta anksčiau negu Kristus joje buvo sukurtas? Taip, iš tikrųjų šventoji Marija visiškai įvykdė Tėvo valią, ir dėl tos priežasties Marijai buvo svarbiau būti Kristaus mokine, nei Kristaus motina; jai tikrai buvo didesnė palaima būti Kristaus mokine, nei Kristaus motina. Todėl Marija buvo palaiminta, nes dar prieš pagimdydama Mokytoją nešiojo jį savo įsčiose.

Įsitikink, kad yra taip, kaip sakau. Kai Viešpats vaikščiojo, lydimas minių ir darydamas dieviškus stebuklus, viena moteris sušuko: „Laimingos įsčios, kurios tave nešiojo. Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo.“ Ir ką atsakė Viešpats apie tai, kad kūne nebūtų ieškoma laimės? „Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi.“ Todėl ir Marija yra palaiminta, nes ji klausėsi Dievo žodžio ir jo laikėsi; ji širdyje tiesą saugojo labiau nei kūną savo įsčiose. Kristus – tiesa, Kristus – kūnas: Marijos širdyje Kristus buvo tiesa, Marijos įsčiose Kristus buvo kūnas; o kas saugoma širdyje, yra prakilniau už tai, kas nešiojama įsčiose.

Marija yra šventa, Marija yra palaiminta, bet Bažnyčia yra svarbiau už Mariją. Kodėl? Nes Marija yra Bažnyčios dalis, šventas jos narys, prakilnus narys, visus pranokstantis narys, bet jis irgi tėra viso kūno dalis. Jeigu ji yra viso kūno narys, tai kūnas tikrai svarbiau už atskirą narį. Kūno galva – tai Viešpats, o galva ir kūnas – tai visas Kristus. Ką čia pridurti? Mūsų galva yra dieviška, mūsų galva – tai Dievas.

Taigi, mylimieji, pažvelkite į save: ir jūs esate Kristaus nariai, ir jūs esate Kristaus kūnas. Pasiklausykite, kaip tokie esate, pasak Viešpaties: „Štai mano motina ir mano broliai.“ Kaipgi jūs galite būti Kristaus motina? Jis bylojo: „Kiekvienas, kas tik klauso ir vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina.“ Aš suprantu, kodėl sakoma broliai, suprantu, kodėl sakoma seserys. Mat yra vienas paveldas, ir todėl Kristus, būdamas vienatinis Sūnus, nepanoro pasilikti vienas, bet iš savo gailestingumo panoro, kad taptume Tėvo įpėdiniais ir jo bendraįpėdiniais.

Šv. Augustinas (354–430) tapo kunigu Hipone, o vėliau šio Afrikos miesto vyskupu. Filosofas, teologas, sielų ganytojas ir gilus dvasininkas šv. Augustinas yra malonės ir meilės mokytojas.

© Iš šventojo vyskupo Augustino Pamokslų (Sermo 25, 7–8: PL 46, 937–938), Valandų liturgija, IV t., Lietuvos Vyskupų Konferencija, 2017, p. 1476–1477.