2018 11 25

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Užregistruojamas smurtas prieš moteris – tik ledkalnio viršūnė

Volkan Olmez nuotrauka

Europos Sąjungoje tik viena iš trijų moterų (33 proc.), kurių partneris fiziškai ar seksualiai smurtauja, kreipiasi į teisėsaugos institucijas. Tai lemia, kad šiandien surenkami statistiniai duomenys apie smurtą prieš moteris tėra „ledkalnio viršūnė“.

Lapkričio 25-ąją minint Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną, Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) pristato rekomendacijas pagerinti teisingumo ir teisėsaugos institucijų duomenų surinkimą apie šią smurto formą.

„Teisingumo ir teisėsaugos institucijų duomenys yra naudingas informacijos šaltinis, padedantis mažinti smurtą prieš moteris. Tai priemonė ES valstybėms narėms pasitikrinti, ar jų taikomi sprendimai yra veiksmingi siekiant užkirsti kelią smurtui, apsaugoti aukas ir tinkamai nubausti nusikaltėlius. Nepaisant to, norint paskatinti daugiau moterų pranešti apie smurtavimo atvejus, svarbu didinti ir moterų pasitikėjimą policija“, – sako Virginija Langbakk, EIGE direktorė.

Anot eksperčių, efektyviau surinkti duomenis trukdo ne tik moterų baimė apie tai pranešti, bet ir kiti veiksniai. Pavyzdžiui, duomenų apie smurtą prieš moteris ir mergaites prieinamumas įvairiose šalyse skiriasi dėl skirtingų smurto sąvokos apibrėžimų. Tai reiškia, kad ne visos smurto formos yra vertinamos kaip nusikaltimas ir ne visi skundai yra registruojami elektroniniu ar kitu būdu, kuris padėtų suprasti aukos ir kaltininko santykius.