2018 11 27

Genovaitė Paulikaitė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Neužgesinti savyje noro bendrauti

Pixabay nuotrauka

Artėjančios šventos Kalėdos vieniems didžiulis džiaugsmas, kai susirenka visa šeima, kitiems – skaudus susitikimas su vienatve, kai atrodo, visas pasaulis nuo tavęs nusigręžęs. Simboliška, kad Šeimos ir asmens saviugdos centro „Bendrakeleiviai“ nauja tradicija gimsta jau prasidėjus kalėdiniam šurmuliui. Lapkričio 29 dieną „Bendrakeleiviai“ dalyvavusius įvairių grupių veikloje kviečia į pabuvimą „Vakaras sau, su savais“.

Susitiks kartą per mėnesį

„Esame dėkingi šio sumanymo iniciatorėms, pasiūliusioms skyrybų krizę išgyvenusiems ir įvairiose mūsų programose dalyvavusiems žmonėms susitikti kartą per mėnesį ir užsiimti ta veikla, kuri jiems būtų įdomi. Sunkumus išgyvenantiems, o ir juos įveikusiems tokie susibūrimai yra tikra atgaiva, nes jie ne tik suteikia paprasto džiaugsmo, bet ir padeda kurti naujus socialinius ryšius“, – sako „Bendrakeleivių“ vadovė ir viena iš šio centro steigėjų Elvyra Kučinskaitė.

Atnaujinama susitikimų tradicija, pasak pašnekovės, tuos ryšius dar labiau sustiprina ir išplečia bendravimo galimybes. „Esame nekart patyrę, kad šitaip žmonės susibičiuliauja, žiūrėk, ima keliauti, žiūrėti ir aptarinėti filmus, diskutuoti, kažką kūrybingo ir smagaus drauge daryti. Tai padeda grįžti į normalų gyvenimo ritmą, džiaugtis kasdiena, pasitikėti savimi ir kitais. Na, ir tiesiog – juk tai smagu! Kas mėnesį vykstantys susitikimai – išėjimo iš skyrybų krizės ir atviros palaikymo grupių tęsinys. Mums tikrai būtų miela, jei kiekvienas lankęs užsiėmimus žmogus bent trumpam, tiek kiek jam reikia ir jei reikia, mūsų centre surastų mažyčius namus, kuriuose jaustųsi saugus ir laukiamas, nes mes čia teikiame ne tik psichologinę, bet ir dvasinę pagalbą. O dvasinės pagalbos esmė – pasilenkti prie kito žmogaus ir būti su juo toje vietoje ir tame taške, kur jis tuo metu yra, nevertinant, tik priimant ir būnant kartu. Papuolusiam į bėdą labai svarbi atjauta, ryšys iš širdies į širdį“, – mintimis dalijasi Elvyra Kučinskaitė.

Pasak jos, mūsų šalyje skyrybos vis dar apipintos mitais. Vienas jų, kad skyrybas galima išgyventi nepatiriant traumos. Šiam mitui gyvuoti gerokai padeda viešoji erdvė – joje nestokojama žaismingų pastraipų apie tai, kad pirmos, antros, trečios skyrybos nutekėjo, štai, kaip vandenys, ir tiek. Kitas mitas verčia žmones užsidaryti savyje, nes jiems atrodo, kad guostis gėda, gėda iš savo namų nešti tai, kas juose vyksta negero. Dar kiti yra saistomi nuostatos, kad pagalbos ieškojimas yra silpnumo ženklas. Ypač tai būdinga vyrams. Šie ir kiti mitai veda į saviizoliaciją, kuri dar labiau apsunkina krizinį laikotarpį. Savyje užspausti išgyvenimai net po daugelio metų gali sukelti žmogui psichinės ir fizinės sveikatos problemų.

Visad atvertos pagalbos durys

„Bendrakeleiviai“ teikia pagalbą skyrybų krizę išgyvenantiems žmonėms. Tiek suaugusiesiems, tiek vaikams. Be iš anksto suformuotų suaugusiųjų ir vaikų uždarų grupių, centras išgyvenantiems skyrybų krizę kiekvieną ketvirtadienio vakarą rengia atvirus susitikimus. Laukiami visi, kas išgyvena ar išgyveno skyrybas, kurie galbūt laukia eilėje, kol galės dalyvauti uždaros krizinės grupės veikloje arba kuriems tiesiog sunku susidoroti su kylančiomis emocijomis. Su grupe dirba patyręs ir pats skyrybas išgyvenęs moderatorius, sudarantis prielaidas žmonėms išsikalbėti ir kartu paieškoti, o gal ir rasti vieną kitą atsakymą ar sprendimą, – centro teikiamą galimybes pristato pašnekovė. – Žinoma, mums yra lengviau organizuoti pagalbą, kai žmonės iš anksto užsiregistruoja, bet tikrai nepykstame, jei kažkas ateina ir spontaniškai atsiliepdamas į iškilusį pagalbos poreikį.“

Elvyra Kučinskaitė. Šeimos ir asmens saviugdos centro „Bendrakeleiviai“ nuotrauka.

Išmoksta priimti kitą ir būti savimi

Pokalbis grupėje yra keleriopai naudingas. Jo metu dalyviai atpažįsta, kad labai panašių išgyvenimų patiria ir kiti, o kai kam labai naudinga išgirsti ir skirtingą patirtį. Juk į grupę vieni ateina skyrybų įkarštyje, kiti – jau išsiskyrę, treti – dalyvavę uždaros krizinės grupės veikloje, bet vis dar norintys kalbėti. Skirtinga patirtis, moderatoriaus užduodami klausimai padeda žmogui įsivardinti jį spaudžiančias, neretai neįsisąmonintas emocijas, „susidėlioti“ mintis, padeda jas priimti ir keisti. „Savo skausme skęstančiam žmogui dažnai atrodo, kad jo niekas nepajėgs suprasti, deramai išklausyti. Atėjus į palaikymo grupę yra galimybė įsitikinti, kad ir kiti jaučiasi panašiai, taigi – yra pajėgūs suprasti, priimti ir palaikyti. Skausmas atveriamas lyg žaizda, ir tai nėra lengva, bet būtent tada ir prasideda gijimo procesas“, – sako Elvyra Kučinskaitė.

Dalyvavimas atviroje palaikymo grupėje žmogaus neįpareigoja lankyti kiekvieną užsiėmimą. Jis gali bet kada įsijungti ir bet kada iš grupės pasitraukti.
„Yra žmonių, kuriems pakanka vieno karto, o kiti, sykį atėję į susitikimą, lankosi toliau, nes neabejotinai gauna ir „šalutinių naudų“ – patirtimi pasidalija centro vadovė. – Grupėse žmonės tiesiog išmoksta klausytis savęs ir kito, duoti erdvės sau ir kitam, nekritikuoti, nevertinti kitų, nepatarinėti, o tiesiog – būti, klausyti, kalbėti tai, kas ypač svarbu. Šiais laikais tai beveik prabanga.“

Sugebėjimas būti savimi ir priimti kitą žmogų tokį, koks jis yra, nebandant jo keisti, yra pagrindas, ant kurio kuriami santykiai. Ir to pagrindo kūrėjas yra kiekvienas žmogus. Per užsiėmimus atveriami suvokimai ir padeda tapti norimų santykių kūrėjais, padeda kurti naują savo gyvenimo etapą ir naujus santykius.

Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ teikia specializuotą kompleksinę pagalbą skyrybas išgyvenantiems ir kitiems šios patirties paliestiems asmenims. Taip pat užsiima šeimos krizių prevencija bei postvencija, asmens saviugda. Užsiregistruoti galima čia.

Projektas iš dalies finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.