2018 12 05

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Pal. Jurgio Matulaičio vyskupystės 100-mečio šventė sostinėje

Matulaitis Bielianuose. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotrauka

Šie metai Lietuvai – šimtmečio metai. Minime Valstybės atkūrimo šimtmetį. Šie metai svarbūs ir Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijai. Sukanka 100 metų nuo parapijos globėjo Jurgio Matulaičio konsekracijos Vilniaus vyskupu ir 30 metų nuo parapijos įkūrimo. Pal. J. Matulaitis Lietuvoje nepakankamai pažintas, todėl parapijos bendruomenė įsipareigojo skleisti žinią apie jį ir burti pasauliečius bendrai veiklai.

Kompozitorė Kristina Vasiliauskaitė. Vilniaus pal. J. Matulaičio parapijos nuotrauka

Iniciatyvos ėmėsi bendruomenės muzikai ir menininkai, kurie pasitelkdami menines raiškos priemones norėjo skleisti pal. J. Matulaičio dvasią ir taip prisidėti prie jo paskelbimo šventuoju. Iniciatyvą palaikė klebonas Valdas Girdziušas. Šiuo tikslu užsakytas ir sukurtas muzikinis kūrinys – giesmė „Minčių šviesa“. Įkvėpimas kilo iš pal. Jurgio Matulaičio knygos „Užrašai“. Poetės Ramutės Skučaitės eilėms muziką kūrė kompozitorė Kristina Vasiliauskaitė. Įkvepiančios eilės puikiai dera su skaidria, romantiško emocionalumo persmelkta melodija. 

Pirmą kartą šis kūrinys skambės gruodžio 9 dieną vyksiančiose iškilmingose Šv. Mišiose Vilniaus pal. J. Matulaičio bažnyčioje. Šv. Mišių metu taip pat skambės Pal. Jurgio Matulaičio litanija, kuriai muziką taip pat kūrė kompozitorė Kristina Vasiliauskaitė. Kūrinius atliks solistė Gema Šinkevičienė (sopranas), Aušrelė Juškevičienė (kanklės), parapijos choras, vadovaujamas vargonininkės ir meno vadovės Indrės Veličkaitės.

Solistė Gema Šimkevičienė. Vilniaus pal. J. Matulaičio parapijos nuotrauka

Artėjant šventei, aktyviai renginiams ruošiasi parapijos aktyvo nariai ir naujasis klebonas Justinas Aleknavičius. Tikimės turėsime galimybę gyvai pajusti pal. Jurgio Matulaičio dvasią per muziką, maldą ir veiklą drauge. Pirmą kartą šis kūrinys skambės gruodžio 9 dieną vyksiančiose iškilmingose Šv. Mišiose Vilniaus pal. J. Matulaičio bažnyčioje. Šv. Mišių metu taip pat skambės Pal. Jurgio Matulaičio litanija, kuriai muziką taip pat kūrė kompozitorė Kristina Vasiliauskaitė. Kūrinius atliks solistė Gema Šimkevičienė (sopranas), Aušrelė Juškevičienė (kanklės), parapijos choras, vadovaujamas vargonininkės ir meno vadovės Indrės Veličkaitės.

Gruodžio 8 dieną parapijos bendruomenė organizuoja piligriminį žygį „Nugalėk blogį gerumu“. Tikintieji keliaus iš Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčios iki Vilniaus arkikatedros, kurioje bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios palaimintojo garbei. Šventė tęsis gruodžio 9 dieną Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje, kurioje šv. Mišias aukos vyskupas Darius Trijonis.

Choro vadovė Indrė Veličkaitė. Vilniaus pal. J. Matulaičio parapijos nuotrauka

Minint Jurgio Matulaičio įžengimo į Vilniaus vyskupo sostą 100-ąsias metines, aplink bažnyčią kuriamas Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos kelias. Kelyje bus 10 stotelių, išdėstytų ratu šalia bažnyčios esančioje pievoje, kviečiančių maldai ir mąstymams. Einant šiuo keliu galima apmąstyti parapijos globėjo gyvenimo kelią, melsti Dievo malonės, kad palaimintojo Jurgio pavyzdžiu sekdami ir jo užtarimo remiami išmoktume savo gyvenimą aukoti Dievo garbei ir Bažnyčios, tėvynės Lietuvos bei savo bendruomenės naudai. Į maldą kviečiama jungtis kiekvieno mėnesio 12 dieną.

Vilniaus pal. J. Matulaičio parapijos nuotrauka

Programa Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje:

Maldos kelias šventoriuje
Pal. Jurgio Matulaičio maldos kelias įrengtas aplink bažnyčią minint 100 metų nuo Tėvo Jurgio įšventinimo vyskupu. Kviečiame jungtis į maldą kiekvieno mėnesio 12 dieną prašant mūsų globėjo užtarimo!

2018 m. gruodžio 8 d.
Piligriminis žygis „Nugalėk blogį gerumu“, dalyvauja parapijos bendruomenė. Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio bažnyčia–Vilniaus arkikatedra.
10:00 Renkamės prie bažnyčios.
12:30 Iškilmingos šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje.

Vilniaus pal. J. Matulaičio parapijos nuotrauka

2018 m. gruodžio 9 d.

12 val. Iškilmingos šv. Mišios (lietuvių kalba). Aukos vyskupas Darius Trijonis.

Šv. Mišių metu skambės specialiai šia proga sukurti kūriniai: giesmė palaimintajam Jurgiui Matulaičiui „Minčių šviesa“ (kompozitorė Kristina Vasiliauskaitė, žodžiai Ramutė Skučaitė) ir Palaimintojo Jurgio litanija (kompozitorė Kristina Vasiliauskaitė).

Kūrinius atliks: parapijos choras, Gema Šimkevičienė (sopranas), Aušrelė Juškevičienė (kanklės), vargonininkė ir meno vadovė Indrė Veličkaitė.

14 val. Iškilmingos šv. Mišios (lenkų kalba). Aukos vyskupas Darius Trijonis.

Po abejų šv. Mišių šventė tęsis parapijos kavinėje „Agapė“.

Vilniaus pal. J. Matulaičio parapijos nuotrauka

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.