2018 12 02

bernardinai.lt

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

I ADVENTO SEKMADIENIS Lk 21, 25–28. 34–36 „Jūsų išvadavimas arti“

 Jėzus pasakė savo mokiniams: 
    „Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės eis iš proto, bijodami ir laukdami to, kas dar turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. 
    Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. 
    Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gardžių valgių, svaigalų ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir kaip reikia stoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“. 

 

Skaitiniai ABC (469)

Jer 33, 14–16: Aš padarysiu, kad Dovydas išleistų teisybės atžalą

Ps 25, 4bc–5ab. 8–9. 10.14. P.: Mano širdis į tave, Viešpatie, kyla: išmokyk mane takais tavo eiti.

1 Tes 3, 12 – 4, 2: Viešpats tesutvirtina jūsų širdis, kai vėl ateis Kristus


Sekmadienio homilijos autorius – kun. Antanas Saulaitis SJ