2018 12 08

Kun. Algirdas Toliatas

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Savy atrasti Dievo paveikslą

Žmogui nekaltas prasidėjimas neįmanomas, jeigu jis negali atsiriboti nuo interesų. Nekalto prasidėjimo visa galia ir jėga atsiskleidžia tuomet, kai žmogaus valia sutampa su Dievo valia. Jeigu norime, kad Dievas mums gimtų, štai mums misija – atrasti Dievo paveikslą savy, savo mintyse, darbuose, žodžiuose. Pasverkime juos ir paklauskime savęs: ar kalbame kaip Jo paveikslas, ar kalba mūsų interesai, siauras supratimas, tuštybė ir ambicijos, net jei ir teisingos? Jei Jo neieškome, šaudome tuščiais šoviniais, iš visų mūsų darbų lieka tik šešėlis. Knygos, namai, miestai po šimto, dviejų, penkių šimtų metų išlieka, jeigu kuriame padedami Dievo. Jei kliaujamės Juo, kiekvienas darbas palaiminamas. Galimybė duota kiekvienam iš mūsų, tačiau nerasime Jo kituose, jei savyje neturėsime.