2018 12 11

Kun. Algirdas Toliatas

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Esu ištikimas, nes kitaip prarasiu pats save

Unsplash.com nuotrauka

Meilė yra ir mūsų ryšys su Dievu. Šventoji Dvasia ateina su religine patirtimi, su žmogaus dvasingumu. Bet jei religingumas viską nustelbia, Šventosios Dvasios nelieka. Mes lyg ir darom, lyg ir gyvenam, bet nėra išminties, gelmės. Tikėkime, kad Dievas veikia net jei padarinių ir nejaučiame. Teturime ištikimai padaryti tai, kas nuo mūsų priklauso. Tai eucharistinė atsidavimo auka. Manome, kad ištikimybė – tai atsidavimas kitam. Tačiau iš tiesų ši vertybė yra mūsų patikimumas, stuburas, atramos taškas, pagrindas. Esu ištikimas ne todėl, kad esu atsidavęs kitam, o todėl, kad kitaip negaliu, nes prarasiu pats save. Jeigu pasikliaujame Dievu, kitą priimame atvira širdimi ir tikėdami, kad viskas Jo rankose.

Ištrauka iš kun. Algirdo Toliato knygos „Šeštas jausmas yra pirmas“, Vilnius: Tyto alba, 2018.