2018 12 12

Dovilė Byčienė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min

Betliejaus taikos ugnies kelionė

Daivos Šarėjienės nuotrauka

Betliejaus taikos ugnies akcijos tikslas – pasiekti kuo daugiau žmonių ir paskatinti kiekvieną aktyviai kurti taiką savo kasdienybėje – veiksmuose, žodžiuose ir santykiuose. Jau daug metų skautai stengiasi kasmet vis geriau siekti šio tikslo, o prie jo prisijungia ir daugiau organizacijų – jaunieji ugniagesiai, ateitininkai, samariečiai, šauliai, Raudonojo Kryžiaus ir Maltos ordino savanoriai, pasauliečiai pranciškonai, parapijų bendruomenės. Kur, kada ir kaip kilo šios akcijos idėja bei kokia buvo Betliejaus taikos ugnies kelionė į Lietuvą, o vėliau – ir joje?

Ugnis iš Betliejaus

Betliejaus taikos ugnies akcijos idėja kilo iš 1986 m. Austrijos nacionalinio radijo (ORF) inicijuotos socialinės paramos-labdaros akcijos „Šviesa tamsoje“. Konkurso metu buvo išrinktas vienas itin savo veikla ir pavyzdžiu pasižymėjęs Austrijos vaikas – Markusas Födingeris, kuris kartu su delegacija skrido į Palestiną ir Betliejuje uždegė Taikos ugnį, kurią specialioje kapsulėje parskraidino į Vieną bei dalijo ją Vienos katedroje susirinkusiems žmonėms.

Daivos Šarėjienės nuotrauka

Kitais metais akcijos idėja išplito ir šiuo taikos ir ramybės simboliu per šventes džiaugėsi daug Austrijos žmonių. Nuo 1989 m. į akciją įsitraukė ir kitos valstybės-kaimynės, o 1991-aisiais Ugnis pasiekė ir Rytų Europą. 2000-aisiais Taikos ugnis pirmą kartą pasiekė Ameriką, o 2004 m. į Vieną pirmą kartą atvyko skautų delegacija iš Afrikos.

Vieta, kurioje jau daug metų yra uždegamas žibintas, yra būtent ten, kur, kaip manoma, gimė Jėzus Kristus – Gimimo grota – tai urvas, esantis po Betliejaus Kristaus Gimimo bazilika. Tikslią gimimo vietą žymi marmurinėse grindyse esanti 14-kampė žvaigždė, apsupta penkiolikos žibintų, kurie simbolizuoja skirtingas krikščionių bendruomenes. Būtent nuo vieno iš šių niekada neužgęstančių žibintų ir yra pridegama Taikos ugnis, keliausianti po visą pasaulį. Šią Baziliką administruoja katalikų, graikų stačiatikių ir armėnų stačiatikių dvasininkai, tad itin simboliška, kad Taikos ugnis į pasaulį iškeliauja iš ten, kur ekumenizmas yra realybė.

Daivos Šarėjienės nuotrauka

Betliejaus taikos ugnies kelias Lietuvoje

Lietuva į akciją įsitraukė 1994 m., kai Lietuvos ir Lenkijos pasienyje pirmą kartą iš lenkų skautų Taikos ugnį perėmė Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjunga, o 1999 m. į pasienį pratęsti Ugnies kelionės vyko jau dviejų skautiškų organizacijų atstovai: į akciją įsitraukė ir Lietuvos skautų sąjungos skautai. „Kelionė buvo labai įsimintina, nes tądien siautė stipri pūga, eismo sąlygos buvo labai sudėtingos. Vėlai vakare atvykome į Vilnių, Šv. Dvasios bažnyčią, kurioje jau laukė susirinkę skautai, artimieji, lenkų bendruomenė. Su didžiule meile dalijomės ta simboline liepsna, ramybės žinia iš paties Kūrėjo, o rankos virpėjo nuo jaudulio“, – prisimindama pirmąją savo kelionę į pasienį pasakojo Dalia Tarailienė. 2001 m. prie BTU organizavimo prisidėjo ir kitos skautų organizacijos, ir tai tapo stipriu skautų bendradarbiavimą liudijančiu įvykiu. 2012 m. Taikos ugnies dalintojų gretas papildo ir ateitininkai.

Tradiciškai Taikos ugnis traukiniais, kurių bilietus dovanoja „Lietuvos geležinkeliai“, vežama iš Vilniaus į Klaipėdą ir Turmantą bei dalijama stotelėse, kuriose laukia žibintais nešini žmonės, toliau skleidžiantys Ugnį savo miestuose ir miesteliuose. Iki Šv. Kalėdų Taikos ugnis pasiekia ir Prezidentę, Seimo narius, ministerijų, savivaldybių, kt. institucijų darbuotojus, ir vaikų ir senelių globos namus, ligonines, kalėjimus, universitetus, mokyklas, parapijų bendruomenes ir šeimas. Nuo 2016 m. Ugnis į Lietuvą atkeliauja ir laivu „Zawisza Czarny“, kuriuo į Klaipėdos jūrų uostą atplaukia Lenkijos jūrų skautai, o Kybartų muitinėje iš Lenkijos skautų Ugnį perima skautai iš Vilkaviškio. Į Latviją Taikos ugnis keliauja ne vienu keliu – Turmanto muitinėje ir tradiciškai, dažniausiai Kryžių kalne, Žemaitijos skautų organizacijos ir Lietuvos skautijos skautai Ugnį perduoda latviams, o šie vėliau – estams.

Daivos Šarėjienės nuotrauka

Simboliai, svarbūs šiai akcijai

Kasmet besikeičiantis Betliejaus taikos ugnies akcijos akcijos šūkis kviečia gilintis į tai, kas svarbu taikai vietiniu ir pasauliniu lygiu. Praėjusiais metais šūkiu Kelyje į taiką norėta priminti, kad taika nėra duotybė ir kiekvienas turime stengtis ja gyventi ir kurti taikią aplinką. 2016 m. šūkis Taika patinka – visi geros valios žmonės jungiasi į tinkląpabrėžė žmonių tarpusavio ryšių svarbą ir tai, kad kartu galime nuveikti didžius darbus bei kvietė socialiniuose tinkluose dalintis Ugnies kelionės akimirkomis. 2018-ųjų metų šūkis kviečia giliau pažvelgti į taiką pasaulyje. 2018 m. šūkis: Taikos ugnis – vienijanti įvairovę. „Šiandien gyvename karų laikais, ir visi privalome melsti taikos. Tačiau, – turime pradėti nuo šio klausimo: „Kas šiandien dedasi mano širdyje? Ar ji rami?“ Jei tavo širdis nerami, tai prieš pradėdamas kalbėti apie taiką, sugrąžink ramybę į savo širdį“, – sako skautų dvasios tėvas, kun. skautas Arūnas Jankauskis. 

Šios akcijos logotipo simbolika yra ir paprasta, ir reikšminga. Centre esantys X formą sudarantys skersiniai simbolizuoja ėdžias, kuriose gimė Jėzus, o žvakė ir jos liepsna – Jį patį. Skirtingos skersinių spalvos reiškia žmonių skirtingumą pagal rasę, lytį, religiją, tautybę ir kt. bei galimybę į tuos skirtumus žiūrėti kaip į tai, kas jungia, o ne tai, kas skiria. Trys žvaigždės simbolizuoja Švenčiausiąją Trejybę: Dievą Tėvą, Dievą Sūnų ir Šventąją Dvasią, o kitos – tris skautų pareigas: Dievui, artimui ir sau. Kiti apskritimo segmentai primena Betliejaus žvaigždę.

Niklasas Lehneris Betliejuje. ooe.orf.at nuotrauka

Vaikas, pradėjęs 2018-ųjų Taikos ugnies kelionę

Nuo pat akcijos pradžios kasmet išrenkamas vienas Austrijos vaikas (nuo 9 iki 14 metų), kuris savo gerais darbais ir pavyzdžiu stengiasi kurti gražesnį pasaulį. 2018-ųjų Betliejaus taikos ugnies vaikas kilęs iš Vorchdorfo. Vienuolikmetis skautas Niklasas Lehneris – itin paslaugus, pasiruošęs padėti ir daugybėje sričių labai aktyvus. „Taika man prasideda mažuose dalykuose. Šeimos neturėtų pyktis ir pasaulyje neturėtų būtų karo. Kad tai įvyktų, kiekvienas turi prisidėti“, – tokios nuomonės laikosi Niklasas.

Šis berniukas nuo pat mažumės aktyviai dalyvauja Kūčių vakarą šv. Mišiose ir dalina Betliejaus taikos ugnį vietos bendruomenei. „Niklasas yra pavyzdys, kaip reikia mylėti šalia esančius ir tiki Betliejaus taikos ugnies žinute: suteikti žmonėms džiaugsmą ir juos sužadinti taikai“, – pabrėžia jo skautų vadovas Peteris Repczukas. Niklasas lanko pirmąją Sporto mokyklos klasę, o savo muzikalumo talentą jis lavina muzikos klube ir parapijos vaikų liturgijos grupės chore grodamas būgnais. Dar jis yra entuziastingas ministrantas ir dvylikamečių futbolo komandos narys, o ateityje nori tapti futbolininku arba gydytoju.

Betliejaus taikos ugnis šiemet į Lietuvą atkeliaus jau 24-ąjį kartą. Gruodžio 18 d. 18 val. Vilniuje ir Kaune vyks pamaldos, kitą dieną Betliejaus taikos ugnis išplis visoje Lietuvoje. Gruodžio 20 d. Ugnis bus dalijama sostinės Katedros aikštėje, 16-21 val. ten vyks koncertas, kuriame dainuos skautai. 

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.