2018 12 16

Kun. Saulius Bužauskas

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Sekmadienio homilija. Atpažinti balastą, ištyrinti širdį

Advento kelionėje šis sekmadienis vadinamas džiaugsmo sekmadieniu. Džiaugsmo, kad Dievas jau yra visai arti. Dievas, kuris trokšta ateiti į žmogaus gyvenimą ir su juo drauge pasilikti.

Kaip mes tam ruošiamės? Kaip pats Dievas praskina sau kelią į netrukdomą bendrystę su mumis? Jis apdovanoja Šventąja Dvasia – tai yra ypatingu savo artumu, tačiau ir ištiriančia ugnimi, sunaikinančia visa, kas trukdo Jį sutikti. Laimingas tas, kuris noriai atsiveria šiam Dvasios veikimui.

Sekmadienio Evangelijos ištrauką komentuoja kun. Saulius Bužauskas, tarnaujantis Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.