2018 12 25

Arkivysk. Kęstutis Kėvalas

Telšių vyskupija

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Šventos Kalėdos tebūna mūsų gyvenimo būdas

Su Šventomis Kalėdomis, brangūs broliai ir seserys, mieli Žemaičiai!
Kokia nuostabi šventė! Galime drąsiai tarti – Kalėdos yra Dievo siurprizas žmonijai!

Žmogus savo širdyje nešioja Dievo ilgesį. Visi mes nujaučiame, kad tikrovė esanti aplink mus yra daug gilesnė, negu mūsų kasdienybė. Vien tik dėl to, kad egzistuoja ta nuostabi meilės patirtis, jau galime sakyti, kad mes nešiojamės savyje dovaną, kuri pranoksta regimą pasaulį. O jai įžvelgti reikalinga širdies rega. Kalėdas galime suprasti tik tada kai mes į kitus žmones ir į mus supantį pasaulį žvelgiame meilės akimis.

Dievas yra meilė. Jis ieško būdų aplankyti žmogų. Dievas turėjo ieškoti žmogaus, pvz. pranašo Mozės, kad jis burtų Dievo tautą, jis turėjo atrasti Mariją, kuri ištars „Taip“ slėpiningam Dievo įsikūnijimui joje, Jis ieško ir mūsų, kurie priimtų šią meilės iniciatyvą. O tada į pasaulį ateina pats Kūrėjas, apie kurį evangelija pagal Joną sako: „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ (Jn 1, 14). Dievas įžengia į žmonijos istoriją ir padovanoja jai save. Dievas žengia prie žmogaus ir atsiduoda į jo rankas kaip kūdikis.

Kalėdos yra Dievo ir žmogaus susitikimo šventė. Mums šiandien gyvenantiems tai yra širdies įvykis. Neretai šiandieninį pasaulį gaubiančios žinios nori pabrėžti, kad mūsų tikrovė yra „ašarų pakalnė“, o joje skambanti „angelų giesmė” yra atsitiktinė. Ir vis dėlto, žmogus jaučia, kad čia ne visa tiesa. Kalėdų naktį suskambėjusi, angelų giesmė „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!” turėtų dažniau suskambėti ir šiandieniniame mūsų pasaulyje. Bet tam reikia atsiverti Dievo meilės pasiūlymui ir apsispręsti už viltį. Tada žmogaus gyvenimas prisipildo džiaugsmu ir ramybe. Išdrįskime atsiduoti šiam Viešpaties kvietimui!

Šiemet pakiliai minėjome Lietuvos atkurtos Laisvės ir Nepriklausomybės 100 metų jubiliejų. Prisiminkime, kiek daug mūsų brolių ir seserų tikėdami Dievu, net savo gyvybės kaina padovanojo mums viltį ir pasitikėjimą, kad meilė yra stipresnė už bet kokią žmonijos tamsą. Šiais metais Lietuvoje priėmę popiežių Pranciškų, vėl prisiminėme, kad Dievas mėgsta siurprizus ir nori išaukštinti mažuosius. Popiežiaus atvykimu, Viešpats mus padrąsino ir paguodė. Ir toliau priimkime, Dievo troškimą susitikti su mumis ir mūsų džiaugsmui nebus galo!

Su Naujais artėjančiais 2019 metais, kurie Lietuvos Respublikos Seimo yra paskelbti Žemaitijos metais! Visus kvieskime šia proga aplankyti šį gražų Vakarų Lietuvos regioną. Te atradimų ir nuostabos dvasia lydi mūsų gyvenimą!

Su Šv. Kalėdomis!

Nuoširdžiai †Kęstutis Kėvalas

Telšių vyskupas