2018 12 25

Kun. Algirdas Malakauskis OFM

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Žmogumi tapusiam Dievui rūpi mūsų žemiškoji būtis

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos ministras, kunigas Algirdas Malakauskis OFM sveikina „Bernardinai.lt“ skaitytojus sulaukus šv. Kalėdų.

„Šiemet turime ypatingą progą dėkoti Dievui už besibaigiančius Lietuvos šimtmečio metus, kai visi kartu šventėme laisvę ir priklausymą vienai valstybei. Viešpats Jėzus, įsikūnydamas ir tapdamas žmogumi bei konkrečios tautos nariu, parodė, kad Jam rūpi mūsų žemiškoji būtis, kad jis nori dalyvauti mūsų kasdieniuose džiaugsmuose ir rūpesčiuose dėl šeimos, bendruomenės ir valstybės. Jis taip pat paliudijo, kad tikrosios pergalės pasiekiamos ne kare, o būnant taikos nešėju, pasiruošusiu dėl kito žmogaus paaukoti savo gyvenimą“, – kalba brolis pranciškonas.