2019 01 06

Kun. Virginijus Česnulevičius

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Sekmadienio homilija. Ar žinai, kad esi žvaigždė?

Kas nuostabiausia, kas labiausiai sujaudina šioje Jėzaus apsireiškimo istorijoje? Tie, kurie turėjo daugiausiai galimybių prisiartinti ir jį atpažinti – Šventojo rašto aiškintojai, Erodas – taip ir liko akli. Panašus pavojus tyko kiekvieno iš mūsų, kurie dažnai lankomės bažnyčioje, priimame sakramentus. Ženklą, Dievo buvimo ženklą geriausiai atpažino piemenys – ano meto prastuomenė, mažai ką išmanantys beraščiai…

Juos į Betliejaus grotą atlydėjo žvaigždė.

Kiekvienam iš mūsų Dievas padovanojo žvaigždę, kuri veda į Jo karalystę. Kiekvienas tikintis žino, kad ši žvaigždė, ši šviesa yra Jėzus Kristus. Ji ateina iš aukštybių ir yra skirta visoms tautoms nušviesti. Ji neapakina, bet lydi, dovanoja gyvenimo džiaugsmą ir prasmę.

Dar daugiau, ji kviečia kiekvieną iš mūsų tapti žvaigžde savo aplinkoje, savo gyvenimo situacijose: visiems apreikšti nesibaigiančią Dievo meilę.

Leisk, kad Dievas tavyje apsireikštų pasauliui. Nepakanka žinoti, kad Kristus gimė – tegimsta jis mano ir tavo širdyje.

Homilijos autorius – kun. Virginijus Česnulevičius, Vilniaus arkikatedros administratorius.