2019 01 07

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Užregistruotos naujos pataisos dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo

unsplash.com nuotrauka

Sausio 4 d. Seime užregistruotos naujos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisos, pranešė Laisvos visuomenės institutas. Pasak jo, parlamentui jas priėmus, vaikus auginančios šeimos galėtų jaustis saugiau.

„Deja, Įstatymo projektas iš esmės nekeičia abstrakčių smurto sąvokų, leidžiančių laisvai interpretuoti, koks elgesys su vaiku yra laikomas smurtiniu. Tačiau reikia pastebėti, kad į psichologinio smurto sąvoką įtrauktas naujas ir šiuo metu itin aktualus aspektas – prievartinis vaikų ir tėvų atskyrimas prieš jų valią, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymo nustatyta tvarka toks atskyrimas yra būtinas, siekiant apsaugoti vaiką nuo realaus pavojaus jo gyvybei ar sveikatai. Be abejo, nebūtinas vaiko ir šeimos atskyrimas daro didžiulę žalą vaiko psichinei ir dvasinei būklei bei gali stipriai sutrikdyti jo raidą, todėl tokia veika pagrįstai gali būti laikoma psichologiniu smurtu, nepaisant to, kas už ją atsakingas – valstybės tarnybos, besipykstantys šeimos nariai, giminės ar kita.

Įstatymo projektas nustato šeimą ir jos privatų gyvenimą saugančias garantijas. Pavyzdžiui, kad tėvai turi būti informuojami apie tai, jog vaiko teisių apsaugos tarnyba ar kiti asmenys renka bet kokius su vaiku susijusius duomenis. Tai turėtų subalansuoti įsivyravusią praktiką, kai mokyklose, darželiuose, sveikatos priežiūros įstaigose ar kitur be tėvų žinios yra renkama įvairaus pobūdžio informacija apie vaiką ir šeimos privatų gyvenimą. Tokia praktika pažeidžia konstitucinę teisę į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

Įstatymo projektas atsisako imperatyvaus draudimo palikti vaiką iki 6 metų be vyresnių nei 14 metų asmenų priežiūros. Nustatoma protinga sąlyga, kad ikimokyklinio amžiaus vaikas negali likti vienas aplinkoje, kurioje, atsižvelgiant į jo amžių bei brandą, gali kilti realus pavojus vaiko sveikatai ar gyvybei. Taigi tėvams paliekama teisė savo nuožiūra vertinti situacijos pavojingumą vaikui ir nebijoti, kad miegančio vaiko palikimas kelioms minutėms (pvz., kol mama išneša šiukšles) gali būti traktuojamas kaip vaiko teisių pažeidimas, nors tai nesukėlė ir negalėjo sukelti jokios žalos vaikui.

Įstatymo projektas numato, kad pareigūnų neteisėtais veiksmais šeimai ar vaikui padaryta žala turi būti atlyginama Civilinio Kodekso nustatyta tvarka. Tėvams numatoma teisė dėl pareigūnų neteisėtų veiksmų kreiptis į Vaiko teisių apsaugos kontrolierių, Seimo kontrolierių ir kitas institucijas, o šių institucijų sprendimai gali būti skundžiami teismui“, – rašoma Laisvos visuomenės instituto pranešime.

Pataisas pateiktos Seimo nario „valstiečio“ Ramūno Karbauskio vardu.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis sausio 7 d. paskelbė savo vertinimą dėl naujai registruotų pataisų: „Sutinku su registruoto įstatymo tikslu, kad vaikas iš šeimos gali būti paimamas tik kraštutiniais atvejais, kai neįmanoma apsaugoti vaiko nuo pavojaus saugumui ir gyvybei kitomis priemonėmis.

Dėl įstatymo įgyvendinamosios ir taikymo dalies, Vyriausybė yra jau pateikusi Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas, kurios yra itin nuoseklios, orientuotos į paslaugas šeimai, išdiskutuotos su suinteresuotomis grupėmis, tarp jų ir Lietuvos policija, tiesiogiai dalyvaujančia, kai įtariamas vaiko teisių apsaugos pažeidimas. Seimas yra pritaręs šioms pataisoms po pateikimo. Užtikrinant vaiko teisių apsaugą itin svarbu atsižvelgti į šios srities praktikų patirtį ir patarimus – šiuo atveju labai svarbi ne tik vaiko teisių apsaugos specialistų, bet ir savivaldybių atstovų ar policijos nuomonė, kuri buvo palanki būtent Vyriausybės pataisoms“.