2019 01 13

Kun. Algimantas Gudaitis SJ

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Sekmadienio homilija. Ar prisimenu savo krikšto pažadus?

Šiandien visame pasaulyje krikščionys mini Jėzaus krikšto šventę. Tai diena, kai kiekvienam dera prisiminti savo krikštatėvius ar krikšto vaikus. Savo krikštu Jėzus dar labiau susitapatino su mumis, tad ir mes per krikštą tampame dar labiau panašūs į Jį.

Šiais metais šventė sutampa su mūsų tautos išbandymo diena – Sausio 13-ąja, kai buvome paliesti kraujo krikštu. Tą dieną Dievas įrodė savo artumą laisvės trokštantiems žmonėms: kartu dalyvaudamas šioje kovoje, priėmė nekaltų žmonių auką.

Kraujo krikštas primena, kad dar egzistuoja pasaulyje blogis. Ir kol egzistuos žemėje nekaltojo kančia, tol reikės ir kitų pasiaukojimo.

Sekmadienio homilijos autorius – kun. Algimantas Gudaitis SJ, šv. Kazimiero bažnyčios vicerektorius, Jėzuitų gimnazijos kapelionas.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.