2019 01 13

bernardinai.lt

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

VIEŠPATIES KRIKŠTAS Lk 3, 15–16. 21–22 „Kai Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus“

 

Kristaus krikštas. Bartolomé Esteban Murillo, apie 1655 m.

Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems kalbėjo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi“. 
    Kai, visai tautai krikštijantis, ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus, ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.

 

Skaitiniai ABC (78, 481) arba KV (81)

Iz 42, 1–4. 6–7: Štai mano tarnas, kuriuo aš gėriuosi

   arba Iz 40, 1–5. 9–11: Apsireikš Viešpaties šlovė, išvys ją visas pasaulis

Ps 29, 1a. 2. 3ac–4. 3b. 9b–10. P.: Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę.

   arba Ps 104, 1b–2. 3–4. 24–25. 27–28. 29–30. P.: Tu, mano siela, Viešpatį šlovink! Viešpatie Dieve, koks esi didis!

Apd 10, 34–38: Viešpats jį patepė Šventąja Dvasia

   arba Tit 2, 11–14; 3, 4–7: Jis išgelbėjo jus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu


Sekmadienio homilijos autorius – kun. Algimantas Gudaitis SJ