2019 01 19

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Rašytojų sąjunga apie M. Ivaškevičiaus kūrybą: kūrybos laisvė yra pamatinė

Režisierius Oskaras Koršunovas, dramaturgas Marius Ivaškevičius, aktorius Vytautas Anužis. Gretos Skaraitienės / BFL nuotrauka

Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba šeštadienį paskelbė rašytoją Marių Ivaškevičių ginantį pareiškimą, buvusių politinių kalinių ir tremtinių organizacijoms pareikalavus atšaukti jam skirtą Nacionalinę premiją.

„Rašytojų sąjungos valdyba primena, kad viena iš pamatinių žmogaus teisių yra teisė į žodžio ir apskritai kūrybos laisvę, o žmogaus teisių Lietuvos Respublikoje yra paisoma“, – pažymima Rašytojų sąjungos valdybos pareiškime. 

Rašytojų sąjungos valdyba reagavo į anksčiau grupės visuomeninių organizacijų paskelbtą pareiškimą, kuriuo jos iškėlė abejonių dėl Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos sprendimo skirti premiją M. Ivaškevičiui. 

Pareiškimą pasirašė Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti šalies gynybinius pajėgumus, koalicinės tarybos, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Lietuvos sąjūdžio, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ir kelių kitų organizacijų vadovai. Šios organizacijos kaltina M. Ivaškevičių 2002 metais išleistame romane „Žali“ apjuodinus Lietuvos partizanus. 

„Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba gerbia minėto pareiškimo autorių teisę į nuomonę. Savo ruožtu deklaruojame tvirtą pasitikėjimą Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija, gerbiame jos kompetenciją ir neginčijamą teisę į sprendimų savarankiškumą, taip pat esame įsitikinę, jog šalyje, nuosekliai paisančioje demokratijos principų, nepriklausomos komisijos sprendimų neigti, drausti, keisti, kitaip lemti ar koreguoti negali niekas, išskyrus teismą“, – sako Rašytojų sąjungos valdyba. 

Politinių kalinių, tremtinių bei kitos organizacijos reikalavo sušaukti premijų komisijos posėdį ir iš naujo svarstyti klausimą dėl premijos M. Ivaškevičiui, „atsižvelgiant į jo vykdytą mirusiųjų atminimo niekinimą“. Siūloma premiją įteikti rašytojui istorikui ar menininkui, pasižymėjusiam „partizaninės kovos klausimu“. 

Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius septynerius metus, taip pat kūriniai, sukurti per visą gyvenimą. 

Kasmet skiriamos premijos yra 800 bazinių socialinių išmokų dydžio – tai sudaro 30,4 tūkst. eurų. 

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatų diplomai ir ženklai įteikiami Vasario 16-ąją, per Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

LRS informacija

Primename, kad nevyriausybinės organizacijos, padedančios stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, paragino atšaukti 2018 metų Nacionalinės kultūros ir meno premijos skyrimo komisijos nutarimą premiją teikti rašytojui M. Ivaškevičiui. Teigta, esą jis savo knygoje „Žali“ „pasityčiojo iš Lietuvos partizanų-miško brolių, pokaryje kovojusių už mūsų tautos ir valstybės laisvę“.