2019 01 20

kun. Daniel Narkun

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Sekmadienio homilija. Belaukiant savo valandos

„Jie nebeturi vyno“, – pastebi Marija, viešėdama vestuvių puotoje Kanoje. Anot Bažnyčios mokytojo šv. Antano, tai – autentiški Jėzaus motinos žodžiai. Jais išreiškia visą savo atidumą, motinišką rūpinimąsi žmonėmis. „Darykite, ką tik jis jums lieps“, – vėliau priduria ji, atkartodama tolimoje praeityje faraono ištartus žodžius apie Juozapą. Grėsmės akimirką būtent jam Egipto valdovas patikėjo savo žmonių likimą.

Jėzaus gyvenimo epizodas susiejamas su svarbiu išrinktosios tautos gyvenimo momentu: nepaprasta brolių į vergovę parduoto jauniausiojo brolio Juozapo istorija. Žydų tautos išgelbėjimo istorija.

Jėzaus taip pat laukia atmetimo, kančios valanda – tarsi būtinas perėjimas į visavertišką gyvenimą.

Mums, sekantiems Jėzaus pėdomis, šiandien belieka atrasti paralelę su savo kasdieniu gyvenimu. Klausti savęs, kaip aš rūpinuosi man patikėtais žmonėmis ir dalykais? Ar pasitikiu Jėzumi taip kaip Marija?

Sekmadienio homilijos autorius kun. Danielis Narkunas yra Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vikaras, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro sielovadininkas.