2019 01 21

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Mirė disidentas ir visuomenininkas Petras Cidzikas (Papildyta)

Petras Cidzikas 1998 metais. „Wikipedia“ nuotrauka

Sausio 21-ąją paryčiais mirė žinomas disidentas ir visuomenininkas, pogrindžio spaudos platintojas, politinių bado akcijų iniciatorius, pirmųjų mitingų už laisvę organizatorius, Vyčio kryžiaus kavalierius Petras Cidzikas.

1990 m. rugsėjo–spalio mėn. organizavo kryžiaus žygį į Maskvą – 2,5 m dydžio kryžių Lietuvos trispalvių apsuptyje su palyda iškilmingai nešė per Rusijos miestus ir miestelius, per Maskvą iki šalia KGB būstinės Lubiankoje stovėjusios bažnytėlės. Tais veiksmais labiau sužadino laisvės sąjūdį Rusijoje.

Petras Cidzikas gimė 1944 m. balandžio 25 d. Lazdijų r., Šeštokuose. 1971 m. įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, tačiau įtarus platinant pogrindinę „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“ 1973 m. vasario 16 d. suimtas. Pusę metų kalintas KGB tardymo izoliatoriuje. Nepavykus surinkti įrodymų ir dvasiškai palaužti, KGB iniciatyva jam paskirtas prievartinis psichiatrinis gydymas. P. Cidzikas ketverius metus kalintas specialiajame psichiatriniame kalėjime Černiachovske (buv. Įsrutyje), Karaliaučiaus (Kaliningrado) srityje. Vėliau dar pusę metų „gydytas“ Naujojosios Vilnios psichoneurologinėje ligoninėje.

Kankinimas stipriais medikamentais visam laikui paveikė P. Cidziko sveikatą.

Išėjęs į laisvę P. Cidzikas tęsė kovą su okupantais: rašė valdžiai ir tarptautinei bendruomenei protesto laiškus prieš disidentų suėmimus ir kalinimus, prieš Afganistano okupaciją, kartu su Antanu Terlecku pasirašė protestą dėl psichiatrijos kaip bausmės naudojimo įtariamiesiems antisovietine veikla. 1978 m. įsijungė į A. Terlecko įkurtos Lietuvos laisvės lygos veiklą ir pasirašė 45 pabaltiečių memorandumą – didžiųjų Vakarų valstybių vadovams skirtą protestą dėl prieš 40 metų sudaryto sandėrio tarp hitlerinės Vokietijos ir stalininės SSRS, kurio pasekmė – trijų Baltijos šalių okupacija.

1980 m. gruodžio 16 d. dėl bandymų patekti į Aukščiausiąjį Teismą, kur buvo teisiami disidentai V. Skuodis, G. Iešmantas ir P. Pečeliūnas, nuteistas 15 parų kalinimo, po to vėl paguldytas į psichoneurologinę ligoninę. Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų komitetui išsiuntus protesto laiškus, kurie paviešinti ir Vakaruose, po mėnesio P. Cizikas paleistas į laisvę, kur toliau tęsė pasipriešinimo veiklą.

Iki Lietuvai atkuriant nepriklausomybę P. Cidzikas buvo 6 kartus sulaikytas ir 3–15 parų kalinamas, jo namuose atliktos 7 kratos.

Petras Cidzikas (kairėje). „Wikipedia“ nuotrauka

1987 m. rugpjūčio 23 d. P. Cidzikas kartu su A. Terlecku, Vytautu Bogušiu ir Nijole Sadūnaite surengė mitingą Ribbentropo–Molotovo pakto pražūtingoms Lietuvai pasekmėms paminėti. Tų pačių metų lapkritį P. Cidzikas dalyvavo Latvijos nepriklausomybės minėjime Rygoje, pasakė kalbą ir pakvietė latvius atvykti į Vilnių vasario 16-ąją, į Lietuvos nepriklausomybės 70-mečio jubiliejų. Grįžęs į Lietuvą jis vėl KGB sulaikytas.

1988 m. pradžioje P. Cidzikas kartu su Povilu Pečeliūnu ir kitais bendraminčiais įkūrė Politkalinių gelbėjimo grupę, kurios tikslas buvo priversti sovietų valdžią išleisti iš lagerių ir tremties lietuvius politinius kalinius. 1988 m. rugpjūčio 16 d. Katedros aikštėje P. Cidzikas pradėjo garsiąją bado akciją, kuri sulaukė didelio visuomenės palaikymo, buvo plačiai komentuota Vakarų spaudoje. P. Cidzikas tikslą pasiekė – 1988-ųjų pabaigoje visi politiniai kaliniai paleisti į laisvę.

P. Ciziko rūpesčiu 1988 m. rugsėjį Pelesoje buvo pastatyta koplyčia. Ypač daug dėmesio jis skyrė Mažajai Lietuvai (Kaliningrado sritis), jos gyventojams lietuviams, tyrinėjo ir skelbė istorinę medžiagą apie kruvinus karo ir pokario įvykius Mažojoje Lietuvoje. 1989 metų pabaigoje įkūrus Mažosios Lietuvos reikalų tarybą, P. Cidzikas kurį laiką buvo jos vicepirmininkas.

1990 m. rugsėjo 12 d., Petras Cidzikas neša kryžių Maskvoje. Zenono Nekrošiaus nuotrauka

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę P. Cizikas nenustojo rūpintis Lietuvos reikalais. Pasninku, maldomis, kryžiaus nešimu Maskvoje, Mažojoje Lietuvoje kėlė dvasingumą, skatino lietuvius dvasiškai atgimti.

1998 m. rugpjūčio 21 d. apdovanotas III laipsnio (karininko) Vyčio kryžiumi, 2000 m. liepos 1 d. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

A.a. disidentą ir visuomenininką, pogrindžio spaudos platintoją, politinių bado akcijų iniciatorių, pirmųjų mitingų už laisvę organizatorių, Vyčio kryžiaus kavalierių Petrą Cidziką galima pagerbti

trečiadienį nuo 13 val. Šv. Ignoto bažnyčios šarvojimo salėje (Šv. Ignoto g. 6, Vilnius).

Šv. Mišios  ketvirtadienį 10 val. Šv. Ignoto bažnyčioje, karstas išnešamas 12 val.

Laidotuvės Rokantiškių kapinėse