2019 01 27

Vysk. Arūnas Poniškaitis

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

III EILINIS SEKMADIENIS Lk 1, 1–4; 4, 14–21 „Šiandien išsipildė šie Rašto žodžiai“

Daugelis jau yra mėginęs išdėstyti raštu pasakojimą apie mūsuose buvusius įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžioų savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas.
    (Po keliasdešimt dienų pasninko) Dvasios galybe Jėzus sugrįžo į Galilėją, ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose, visų gerbiamas. 
    Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta: 
    „Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo; 
siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų“. 
    Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo; visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“.

Skaitiniai ABC (540)

Neh 8, 2–4a. 5–6. 8–10: Ezdras skaitė iš Įstatymo knygos, ir žmonės suprato

Ps 19, 8. 9. 10. 15. P.: Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.

1 Kor 12, 12–30: Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai


Sekmadienio homilijos autorius – vyskupas Arūnas Poniškaitis