2019 02 06

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min

Tikėjimas atliepia gyvenimo poreikius. Judėjimas „Comunione e Liberazione“

Wikipedijos nuotrauka

Šių metų vasario mėn. „Comunione e Liberazione“ judėjimo bendruomenės visame pasaulyje minės Šv. Sosto Brolijos pripažinimo 37-ąsias ir judėjimo įkūrėjo Dievo Tarno prelato Liugi Giussani 14-ąsias mirties metines. Ta proga siūlome straipsnį apie prelatą L. Giussani ir „Comunione e Liberazione“.

Luigi Giussani (1922–2005) 1933 m. įstojo į Šv. Petro kankinio seminariją. Besimokydamas seminarijoje jis pabaigė mokyklą ir ketverius metus studijavo teologijos mokslų. Jam besimokant licėjuje, kur mokytojavo būsimas Milano vyskupas Giovanni Colombo, Giussani gimė didelė aistra literatūrai, ypač Giacomo Leopardi poemoms, kurios jam „atveria žaizdą“, kaip pasakė kardinolas Josephas Ratzingeris per laidotuvių homiliją: „Kun. Giussani… nuo pat pradžios buvo paliestas, geriau pasakius, sužeistas grožio troškimo. Vis dėlto jis nepasitekino tik įprastu grožiu, banaliu grožiu; jis ieškojo paties Grožio, begalinio Grožio, ir taip jis rado Kristų. Kristuje jis atrado tikrąjį grožį, gyvenimo kelią, tikrąjį džiaugsmą“ (2005 m. vasario 24 d.). Teologijos kurse, padedamas tokių mokytojų kaip Gaetano Corti, Carlo Colombo, Carlo Figini, savo entuziazmui ir paauglystės atradimams atranda tinkamą pamatą ir formą tokio mokymo, kuris pagrindinį dėmesį skiria Įsikūnijimo įvykiui, išpildančiam žmogaus širdies lūkesčius, bei susitikimo metodui – pagrįsto tikėjimo šaltiniui.

Nuo 1954 metų rugsėjo pradėjo dėstyti tikybą Bercheto mokykloje Milane, kur mokytoju išdirbo iki 1967-ųjų. Jį paskatino didelis troškimas parodyti, kad krikščioniškoji patirtis mokyklos aplinkoje yra atsakymas į klausimus ir poreikius tų jaunų žmonių, kurių aplinkoje Bažnyčia ir katalikai buvo vis labiau menkinami. Jo paskaitas sudarė tos pačios temos, į kurias jis niekada nesiliovė gilintis ir kurios lydėjo jo žmogiškąjį ir mokytojo kelią: religinis jausmas ir tikėjimo pagrįstumas; Apreiškimo hipotezė ir tikrovė; Kristaus mokymas, Bažnyčios kaip Kristaus esaties tęstinumo per istoriją iki šių dienų prigimtis. Nuo 1964–1965 mokslo metų pradėjo dėstyti Teologijos įvadą Švč. Jėzaus Širdies universitete Milane, kur dėstytojavo iki 1990-ųjų.

Kun. L. Giussani mokytojaudamas bei dėstytojaudamas suburia aplink save daug jaunimo ir taip padedamas pagrindas judėjimui „Comunione e Liberazione“ (liet. „Bendrystė ir išsilaisvinimas“) atsirasti. Judėjimas gimė Italijoje 1954-aisiais, kai kun. Luigi Giussani (1922–2005), pradėdamas dirbti Milano humanitarinių mokslų licėjuje „Berchet“, įkvėpė krikščionišką iniciatyvą, pradžioje pasivadinusią „Jaunaisiais moksleiviais“ (Gioventù Studentesca GS).

Dabartinis pavadinimas „Bendrystė ir išsilaisvinimas“ („Comunione e Liberazione CL“), atsirado 1969 metais. Jis apibendrina tai, kad krikščioniškas įvykis, išgyvenamas bendrystėje, yra autentiško žmogaus išsilaisvinimo pagrindas. Kaip patvirtino Benediktas XVI, „Bendrystė ir išsilaisvinimas“ „šiandien pateikia save kaip galimybę giliai ir gyvai išgyventi krikščionišką tikėjimą, iš vienos pusės, su visiška ištikimybe ir bendryste su Petro įpėdiniu ir su ganytojais, užtikrinančiais Bažnyčios valdymą; iš kitos pusės – su spontaniškumu ir laisve, leidžiančiais naujai ir pranašiškai įgyvendinti apaštalinę ir misionierišką veiklą“ (Susitikimas su CL, 2007 m. kovo 24 d.).

Kun. L. Giussani šiais žodžiais išreiškė savo troškimo turinį ir tikslą: „Nuo pat pirmos pamokos mokykloje visuomet kartojau: „Nesu čia tam, kad jus įtikinčiau savo idėjomis, bet tam, kad išmokyčiau tikro metodo, pagal kurį galėsite įvertinti tai, ką jums pasakysiu. O tai, ką jums pasakysiu yra patirtis, ilgos praeities – dviejų tūkstančių metų – rezultatas.“ Tokio metodo laikymasis nuo pat pradžių lėmė įsitraukimą į ugdymą, aiškiai nurodydamas tikslą: parodyti, kad tikėjimas atliepia gyvenimo poreikius. „Pirmiausia dėl ugdymo šeimoje ir seminarijoje, vėliau dėl savo apmąstymų, buvau visiškai įsitikinęs, kad tikėjimas, kurio negalima aptikti ir atrasti gyvoje patirtyje, jos nepatvirtinamas ir nereikalingas atsakant į jos poreikius, nėra toks tikėjimas, kuris galėtų išlikti tokiame pasaulyje, kuriame viskas, viskas sakė ir sako priešingai; net ir teologija ilgą laiką buvo tokio nuopuolio auka. Tikėjimo, kuris atsako į gyvenimo poreikius, atskleidimas, vadinasi (šis vadinasi man yra svarbus), tikėjimo pagrįstumo įrodymas reikalauja tikslios pagrįstumo / protingumo sąvokos. Sakyti, kad tikėjimas išaukština protingumą, reiškia, kad tikėjimas atsako į esminius ir pirminius kiekvieno žmogaus širdies poreikius“ (L. Giussani, „Ugdymo rizika“, 2005).

2002 metų vasario 11 dieną sueina 20 metų nuo to, kai pontifikas pripažino „Comunione e Liberazione“ broliją. Pažymėti šį įvykį Jonas Paulius II išsiunčia kun. Giussani ilgą asmeniškai pasirašytą laišką, kuriame tarp kitų dalykų jis parašė: „Judėjimas pasirinko ir renkasi rodyti ne šiaip kokį kelią, o Kelią, vedantį į šios egzistencinės dramos sprendimą. Krikščionybė, dar prieš būdama doktrinų rinkinys ar taisyklės išgelbėjimui, visų pirmą yra susitikimo „įvykis“.

2012 metų vasario 22 d. Milano katedroje šv. Mišių, skirtų 30-osioms popiežiškojo CL Brolijos pripažinimo metinėms ir 7 metų kun. Giussani mirties metinėms paminėti, pabaigoje, kun. Julianas Carronas, CL Brolijos prezidentas, paskelbė, kad jis paprašė pradėti kun. Giussani beatifikacijos ir kanonizacijos bylą. Šį prašymą priėmė Milano arkivyskupas kardinolas Angelo Scola.

Judėjimas neturi jokios registracijos, žmonių dalyvavimas yra laisvas. Esminė judėjimo narių ugdymo vieta yra savaitinės katechezės, vadinamos „Bendruomenės mokykla“. Šiuo metu judėjimas įsikūręs devyniasdešimtyje šalių, visuose žemynuose. Jo vadovas yra kun. Juliánas Carrónas, pakeitęs kun. Giussani po jo mirties 2005 metais. Lietuvoje bendruomenė gyvuoja nuo 1993 m.

„Comunione e Liberazione“ bendruomenė taip pat aktyviai veikia Rusijoje, Kazachstane bei įsitvirtina Ukrainoje ir Baltarusijoje. Jau keleri metai iš eilės Lietuvoje organizuojami regioniniai minėtų bendruomenių atsakingųjų susitikimai su kun. J. Carronu.

2019 m. vasario 8–10 dienomis Vilniuje planuojamas dar vienas toks susitikimas, kuriame ketina dalyvauti 175 bendruomenės žmonių iš Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Kazachstano, Azerbaidžiano.

2019 m. vasario 8 d. 17.15 val. Šv. Ignoto bažnyčioje bus aukojamos šventos Mišios kun. L.Giussani mirties metinių proga bei meldžiantis už brolijos narius. Daugiau informacijos „Comunione e Liberazione“ svetainėje.

Comunione e Liberazione bendruomenės informacija