Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Popiežius Pranciškus: didžiadvasiško dovanojimo džiaugsmas – krikščionio dvasinės sveikatos rodiklis

EPA nuotrauka

Vasario 11-ąją švenčiant Lurdo Dievo Motinos šventę, nuo 1993-iųjų kasmet minima ir šv. Jono Pauliaus II įvesta Pasaulinė ligonių diena. Šiųmetės dienos tema: „Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8). Jos pagrindiniai renginiai vyksta Kalkutos mieste Indijoje.  

Šia proga jau pernai rudenį paskelbtoje žinioje popiežius Pranciškus visų pirma primena šventąją Motiną Teresę, kuri „padeda mums suprasti, kad vienintelis mūsų veiklos kriterijus turi būti dovanojama meilė kiekvienam žmogui, nepaisant kalbos, kultūros, etninių ar religinių skirtumų. Jos pavyzdys ir toliau veda mus, atverdamas džiaugsmo bei vilties horizontus žmonėms, kuriems reikia supratimo ir švelnios meilės, ypač kenčiantiesiems“. 

Popiežius dėkoja didžiadvasiškumo įkvėptiems savanoriams už jų nepamainomą darbą slaugos srityje.

„Jūsų savanoriška tarnystė medicinos įstaigose ir namie, apimanti tiek medicininę priežiūrą, tiek dvasinę paramą, yra didžiulės svarbos“, – rašo Pranciškus ir ragina juos ir toliau būti Bažnyčios buvimo sekuliarizuotame pasaulyje ženklu. Ne tik savanoriai, bet ir katalikiškos sveikatos apsaugos ir slaugos institucijos yra pašauktos rodyti dovanojimo, didžiadvasiškumo ir solidarumo prasmę kaip atsaką tokiai mąstysenai, kuria siekiama naudos bet kokia kaina, kai duodama dėl to, kad būtų gaunama, kai išnaudojama neatsižvelgiant į žmones.

Popiežius ragina visur plėtoti didžiadvasiškumo ir dovanos kultūrą, kuri yra būtina siekiant įveikti pelno ir išmetimo kultūrą. Katalikų sveikatos apsaugos institucijos neturi pakliūti į verslininkiško mąstymo žabangus, jos privalo rūpinimąsi žmogumi iškelti aukščiau už pelną.

„Žinome, kad sveikata yra susijusi su santykiais, priklausoma nuo sąveikos su kitais ir reikalaujanti pasitikėjimo, draugystės bei solidarumo. Tai gėris, kurio pilnatve galima džiaugtis tik tuomet, kai juo dalijamasi“, – įsitikinęs popiežius, kaip ir tuo, kad didžiadvasiško dovanojimo džiaugsmas yra krikščionio dvasinės sveikatos rodiklis.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite