2019 02 10

Kun. Saulius Bužauskas

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Sekmadienio homilija. Dievo karalystė – erdvė, kur išties esu savimi

Daug pastangų įdėję ir nesėkmę patyrę žvejai – gerai suprantama metafora. Jėzus, matydamas sunkaus gyvenimo bergždumą, paragina mokinius pirmiausia būti Jo žodžio klausytojais.

„Klusnumas Dievo Žodžiui visada duoda gausių vaisių“, – sako homilijos autorius kun. Saulius Bužauskas.

Visi, kurie deda pastangas išpildyti Viešpaties jiems patikėtas pareigas, susiduria su savo ribotumu, silpnumu, negebėjimu. Patiria, kad, nepaisant visko, geriausių rezultatų nepasiekia. Būtent tada atsiveria erdvė įsiklausyti į Dievo, o ne savo mintį. Atsiverti Dievo Žodžiui ir juo pasitikėti.

Žvejoti žmones – vadinasi, kviesti juos iš šio pasaulio į Dievo karalystės tinklus.

Galėtų kilti įtarimas: ar kartais tie tinklai manęs neapriboja? Neįkalina? Gal sukausto mano laisvę ir atima ką nors labai savita?