2019 02 21

Kun. Gediminas Jankūnas

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mk 8, 27–33 „Tu esi Mesijas… Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti“

Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius: „Pasakykite, kuo mane žmonės laiko?“ 
    Jie atsakė: „Vieni – Jonu Krikštytoju, kiti – Eliju, treti – dar kuriuo iš pranašų“. 
    Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“ 
    Petras jam atsakė: „Tu esi Mesijas“. Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. 
   Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad Žmogaus Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. 
    Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis!“ 

Skaitiniai E1 (82)

Pr 9, 1–13: Aš savo lanką iškelsiuį debesis, ir jis bus ženklas sandoros tarp manęs ir žemės

Ps 102, 16–18. 19–21. 29. 22–23. P.: Viešpats iš dangaus pažiūrėjo žemėn.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Gediminas Jankūnas

Kaip dažnai norisi pakartoti Viešpaties žodžius, pasakytus Petrui: „Eik, šalin, šėtone, nes tu galvoji ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių!“ ir…nepakartojame. O gal ne taip dažnai ir norisi juos kartoti. Ar šiandien daug žmonių turi užtektinai dvasios jėgų ir įžvalgumo pastebėti tokį šėtono veikimą. Juk čia reikalingi įsiklausimas ir malda bei tylos laikas apmąstyti Viešpaties duodamas gyvenimo nuorodas. Susidaro įspūdis, kad šėtonas – Melo kunigaikštis, mėgsta greitį, ir jeigu jis kur nors valgo, tai tik greito maisto restoranuose, nes skubant sunku aptikti melo pėdsakus. Melui laikas nėra sąjungininkas, greičiau, atvirkščiai, prokuroras, išaiškinantis tikruosius motyvus ir priežastis.

Kada pasiduodame skubotumui gyvendami ir vertindami savo bei kitų gyvenimus, neišvengiamai susiduriame su noru, kaip įmanoma greičiau ir lengviau ir kuo mažiausiai skausmingiau išspręsti susidariusias problemas. Mintis apie auką ar galimybę iškęsti, ištverti, išbūti tokia atgrasi ir nešiuolaikiška.

Šios dienos Evangelijoje tinkamai atsakyti reikia į abu klausimus: ir kas man yra Jėzus, ir kas man yra šėtonas? Nuo kiekvieno iš mūsų atsakymų ir priklausys, ką pavarysime šalin, susidūrę su dar viena gyvenimo problema. Tegul pavaromas šalin bus „greito veikimo“ šėtonas, o ne „lėtai, kantriai ir ištikimai“ mylintis Viešpats.

Bernardinai.lt archyvas