2019 02 26

bernardinai.lt

TV Europa ir partneriai

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kuriantys. Pilnų namų bendruomenė

Pilnų namų bendruomenė – prieš 20 metų kunigo Valerijaus Rudzinsko įkurta katalikų bendrija, kurioje gyventi, dirbti ir sveikti gali priklausomybių turintys žmonės. Bendruomenė vienija tikinčiuosius, trokštančius liudyti visų pirma atstumtiesiems ir nusivylusiems. Bendruomenę sudaro pasišventusieji broliai ir besirengiantieji pasišvęsti bei globotiniai ar atliekantys reabilitaciją asmenys.

Bendruomenė vadovaujasi tradicine vienuolynuose įprasta dienotvarke, kurią pritaiko savo misijai, čia esantys vienuoliai ir sveikstantieji dirba tėvo Valerijaus Rudzinsko įkurtame ekologiškame žolelių ūkyje, daug dėmesio skiria maldai, visi dalyvauja kasdieninėse šv. Mišiose. Čia kasdien vyksta įvairiapusė terapinė veikla, įskaitant aktyvaus darbo terapiją. 

Projektas „Kuriantys“ – aštuonių TV apybraižų ciklas, pasakojantis apie žmones, tikinčius Lietuvos ateitimi ir dažnai neatlygintinai dirbančius dėl savo šalies tobulėjimo. 

Laidų ciklo kūrybinė grupė: Gailė Garnelytė, Haroldas Klevinskas, Vytautas Oškinis, Aleksas Matvejevas, ciklą rengė TV EUROPA.