Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Kovo „Artuma“: apie šventus mūsų „nešventus“ darbus ir mus, juos dirbančius

Kaip šventumas reiškiasi mūsų kasdienybėje? Kaip maži mūsų darbai, diena po dienos nešami artimiesiems ir pasauliui, tampa šventi? Dažnai esame gundomi šventumą palikti tik dvasingiems apmąstymams, bet kaip pereiti nuo svarstymų prie realaus šventumo kasdienybėje, kai ji atrodo banali ir nešventa? Ar šventi būna tik žygdarbiai? O jeigu dirbi kasoje, apsaugininku ar šlavėju?

Kovo „Artumoje“ kviečiame atsigręžti į kasdienybę ir atpažinti, kurie kasdieniai mūsų darbai veda į šventumą, o kurie ne. Tai padaryti mums vėl padeda Šventasis Tėvas ir… greta mūsų gyvenantys šventieji.

Numerį pradedame popiežiaus Pranciškaus Žinia gavėniai, kad „sąžinę apvalę, džiaugsmingai lauktume Velykų“. Skaitytojams jau pažįstamo ciklo Popiežiaus vizitą apmąstant pokalbyje šįkart aptariamas susitikimas su Lietuvos jaunimu, įsiklausoma ir į įspūdžius jaunuolių, kurie į šį susitikimą su popiežiumi vyko iš už grotų… Pranciškus pasitiki jaunimu, pasitiki Bažnyčia, kurios dalis ir yra jaunimas – tokia šio aptarimo žinia.

„Keturios Marijos pamokos jaunimui“ – svarbi, aiški ir tiesiai jaunimui kalbanti tema, parengta pagal žurnalo America straipsnį. Jame aptariamos keturios Marijos atsiliepimo ir Viešpaties priėmimo paralelės su mūsų kasdienybe. Vadovaudamiesi Marijos elgesiu galime teisingiau ir tikriau priimti bei išgyventi viską, ką Dievas mums siunčia.

Tomas Viluckas aptaria Pranciškaus apaštališkojo padrąsinimo Džiaukitės ir linksminkitės mintis apie šventumą. Dar kartą įsitikiname, kad šventumas – tai palaiminimai, o palaiminimus Šventasis Tėvas siūlo paversti konkrečia veikimo programa. Suasmeninti ir suaktualinti šventumą veiksmu – ar tai paprasta? Popiežius parodo, kad tai galime padaryti visai čia pat ir ne taip sunkiai, kaip įsivaizduojame.

„Ko labiausiai reikia, kur nieko nedaroma?Ką aš, mudvi, mudu, mes mokame?..“ – klausia tėvas Antanas Saulaitis SJ. Kalbėdamas apie tarnystę kitam ir nūdienos šventuosius misijose, jis prisimena Brazilijoje apsilankiusį ir vaikus nuo bado gelbėjusį kunigą, taip pat katalikų darbininkų sąjūdžio pradininkę. Neatlygintina pagalba kitam – štai kas svarbiausia.

Kas yra mūsų dienų šventieji ir šventosios? Tai – žmonės, kurie kasdieniais pasirinkimais ir darbais keičia pasaulį ir nepailsdami neša vilties šviesą. Kalbinamos trys paprastos, kartu ir labai nepaprastos, sunkius darbus dirbančios moterys ir sutuoktinių pora, jau daug metų globojanti vaikus. „Kodėl tai darote?“ – toks buvo pagrindinis šiems mūsų dienų šventiesiems užduotas klausimas.

Pasak kunigo Vidmanto Šimkūno SJ, visi darbai yra šventi. Atsirinkti sau artimiausius galima paprastu būdu – jį tėvas jėzuitas atskleidžia kovo „Artumoje“ pridurdamas: „Darbas yra šventas, jei daromas dėl bendro gėrio.“

Bažnyčios istorikas dr. Darius Baronas, paskaitęs šv. Bazilijaus Didžiojo (330–379) išplėstinių pamokslų apie pasninką, ir „Artumos“ skaitytojams siūlo susipažinti su šio papročio kilme, reikšme, be to, geriau suprasti pasninko naudą šiandien.
Kovo numeryje skiriama dėmesio menui. Kino ekspertas Ramūnas Aušrotas pasidalija trijų filmų, kuriuos išties verta pamatyti „Kino pavasaryje“, recenzijomis. „Sveikatos“ skiltyje atsakoma į populiarius klausimus: ar meno terapija veikia? Ar ji tikrai gydo? O gal gali ir pakenkti?

Apie šventumą, gerus darbus ir išvirkštinę to pusę – puikybę, apie Šventąjį Tėvą, gavėnią ir pasninką, apie Dievą mūsų kasdienybėje ir dar daug apie ką – kovo „Artumoje“ Jums. Įdomaus ir smagaus skaitymo pavasarėjant.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.