2019 03 06

bernardinai.lt

TV Europa ir partneriai

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Kuriantys. Musninkų vaikų dienos centras – prasmingam užimtumui

„Prieš aštuonerius metus su žmona Birute atsikėlėme čia gyventi, patys dirbam akademinį darbą Vilniaus universitete ir pamatėme tą realybę, kuri mus suglumino, nes esame iš socialinių mokslų srities. Kaimas yra skurde, vaikai paprasčiausiai neturi ką veikti, yra įkalinti ir fizine prasme, nes grįžta iš mokyklos namo ir neturi kur dingti, ir socialine prasme, nes neturi kur pabėgti nuo šeimos realybės“, – pasakoja Gintautas Sakalauskas, Musninkų vaikų dienos centro steigėjas.

Centras pradėjo veikti 2013 metų pradžioje. Čia kasdien susirenka iki trisdešimt vaikų prasmingam buvimui kartu. Per pirmus tris centro veiklos metus susiformavo tradicijos ir veiklos kryptys: reguliarus struktūruotas vaikų užimtumas, pagalba pamokų ruošoje, vaikų gebėjimų lavinimas, dalyvavimas bendruomeninėje veikloje, prasmingas laisvalaikis, glaudus bendradarbiavimas su tėvais. 

G. Sakalauskui atrodo, kad reikia daug investuoti į prasmingą vaikų ir jaunuolių užimtumą miesteliuose, kaimuose. „Dažnas vaikų nurašymas, stigmatizavimas nieko neduoda“, – sako jis. 

Projektas „Kuriantys“ – aštuonių TV apybraižų ciklas, pasakojantis apie žmones, tikinčius Lietuvos ateitimi ir dažnai neatlygintinai dirbančius dėl savo šalies tobulėjimo. 

Laidų ciklo kūrybinė grupė: Gailė Garnelytė, Haroldas Klevinskas, Vytautas Oškinis, Aleksas Matvejevas, ciklą rengė TV EUROPA.