2019 03 09

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Priimdami malonę nuo šviesos ima spindėti

Unsplash.com nuotrauka

„Dievas sukūrė žmogų ne todėl, neva jo būtų pritrūkęs, bet kad turėtų kame parodyti savo gerumą. (…) Dievas paliepė jį sekti ne stokodamas mūsų patarnavimo, bet norėdamas mums suteikti išganymą. Nes sekti Išganytoją reiškia dalyvauti išganyme; o sekti šviesą – reiškia priimti šviesą.

Kurie yra šviesoje, tie šviesos neapšviečia, bet patys yra jos apšviečiami ir nutvieskiami; jie nieko jai neprideda, bet priimdami malonę nuo šviesos ima spindėti.“

Iš šventojo vyskupo Ireniejaus traktato „Prieš erezijas“

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.