Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2019 03 16

Virginija Genienė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Fenomenalioji mūsų knygnešystė

Knygnešys Vincas Juška. Wikipedia.org nuotrauka

Knygnešystė – Lietuvos istorijos fenomenas, nukreiptas prieš lietuviškos spaudos ir lotyniškų rašmenų draudimą, carinės Rusijos vykdytą 1864–1904 metais.

Knygnešiai lietuvišką spaudą 40 metų slapta gabeno į Lietuvą iš tuometinės Prūsijos bei Mažosios Lietuvos ir platino po visą kraštą, rizikuodami savo laisve, gyvybe. UNESCO knygnešystę pripažino unikalia ir pasaulyje analogų neturinčia veikla, o Kovo 16-oji paskelbta Knygnešių diena. Tai žymiausio knygnešio Jurgio Bielinio gimimo diena.

Knygnešio Mykolo Račkaus vaikaitė, pedagogė, sociologijos mokslų daktarė Irena Kubilienė dar 1989 m. įkūrė Knygnešių draugiją ir iki šiol yra jos vadovė. Jos rūpesčiu kasmet minima Knygnešio diena, pagerbiami žymiausi knygnešiai bei jų palikuonys, rengiami konkursai, parodos, vaidinimai, seminarai apie knygnešius, tvarkomi jų kapai, statomi paminklai.

Knygnešystė šiandien

Knygnešio draugija yra sukaupusi svarbių knygnešystės dokumentų, prisiminimų, knygnešių daiktų. Dešimtys knygnešių kapų paženklinti draugijos emblema – knyga su erškėčių vainiku. O Lietuvos tautiniame ąžuolyne Ožkabaliuose, dr. J. Basanavičiaus gimtinėje, ošia ir Knygnešių giraitė, kurią pasodino knygnešių gentainiai. Kiekvienas ąžuolas – vardinis, pažymėtas specialia lentele. Ąžuolynas jau tapo lietuvių dvasinės traukos vieta.

M. Survilos premija – J. Brazauskui

Šiemet Lietuvos Knygnešio diena kovo 15 d. buvo iškilmingai paminėta Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Tradicinė knygnešio Martyno Survilos premija buvo įteikta panevėžiečiui istorikui, publicistui Juozui Brazauskui. Ilgą laiką istorijos mokytoju ekspertu dirbęs pedagogas išleido per 70 įvairių knygų ir vadovėlių. Tai ne pirmasis jo prasmingos veiklos įvertinimas – 1998 m. J. Brazauskui suteiktas Nusipelniusio panevėžiečio vardas mokslo srityje už parengtus vadovėlius, o 2013 metais Lietuvos Respublikos Seimo komisija apdovanojo G. Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.

Knygnešio Martyno Survilos premijos steigėja ir mecenatė – Šveicarijoje gyvenanti jo vaikaitė, rašytoja Janina Survilaitė. Dar knygnešystės pradžioje jos senelis užmezgė pažintį su J. Bieliniu ir kitais Lietuvos knygnešiais. Caro žandarų nuolat sekamas, daug kartų buvo areštuotas ir kankintas, iš viso septynerius metus praleido Archangelsko, Rygos, Sankt Peterburgo ir kitų kalėjimų vienutėse.

„Lietuvos valstybingumo jausmas įaugęs kiekvieno Lietuvio širdyje, nesvarbu, kuriame pasaulio krašte jis gyventų. Spaudos draudimo istorijos ir knygnešystės istorijos neturi nei viena Europos tauta. Tik mes galime teisėtai ta istorija didžiuotis ir ją branginti“, – atsiųstame sveikinime rašė J. Survilaitė.

Dėkodamas už garbingą apdovanojimą J. Brazauskas prisipažino, kad Knygnešio dieną jį apima prieštaringi jausmai. Didžiuojasi prisiminęs pirmojo tautinio atgimimo didžiavyrius, kurie padėjo pamatą nacionalinei raštijai, knygai, mokslui, suvokę jį kaip svarbiausią sąlygą tautos gyvavimui ir išlikimui.

„Tačiau šiandien jaučiu kartėlį, nes minėdami savo raštijos 115 metines vis dėlto nesame verti savo protėvių kovos, jų didybės, jų knygos ir rašto svarbos suvokimo – nusileidžiame svetimybių invazijai, reklamos blizgučiams ir liežuvio laužymams. Svarbiausia – nesugebame pagarbą savo kalbai iškelti kaip visą tautą vienijančią idėją. Knygnešystė yra ne tik mano garbės reikalas. Tame kontekste, kas vyksta Lietuvoje, reikia būti dabarties laikų knygnešiu. Dabar kitokie žandarai – jie užsimaskavę, nematomi“, – teigė J. Brazauskas.

Lietuvos knygnešių draugijos pirmininkė Irena Kubilienė ir istorikas Juozas Brazauskas Vytauto Didžiojo gimnazijoje atidaromoje Knygnešių auditorijoje. Virginijos Genienės nuotrauka

Atidaryta Knygnešių auditorija

Po iškilmingo Knygnešio dienos minėjimo buvo atidaryta Knygnešių auditorija. Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė Danutė Puchovičienė pabrėžė, kad Knygnešių auditorija, įprasminanti Lietuvos knygnešių atminimą, atidaroma neatsitiktinai – ši mokymo įstaiga, prieš ketverius metus atšventusi 100 metų jubiliejų, visuomet buvo lietuvybės židinys. Čia dirbo daug Lietuvos valstybę kūrusių žmonių: Antanas Smetona, dar būsimasis pirmasis Lietuvos prezidentas, buvo graikų kalbos mokytojas, Aleksandras Stulginskis, irgi būsimas prezidentas, dėstė gamtos mokslus. Tautos patriarchas Jonas Basanavičius čia darbavosi gydytoju. Vadovėlius rašė gimnazijos direktorius Mykolas Biržiška, lietuvių kalbą dėstė Jurgis Šlapelis. Piešimą yra dėstę dailininkai Antanas Žmuidzinavičius, Povilas Galaunė, Adomas Varnas. Šioje mokykloje mokėsi daug žymių žmonių: mokslininkų, menininkų, politikų.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Ši auditorija bus pritaikyta mokslo ir edukacinėms švietimo reikmėms, čia vyks lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, pilietinio ugdymo, geografijos ir kitų mokomųjų dalykų pamokos.

Knygnešių auditorijos mecenatė, Lietuvos Knygnešio draugijos pirmininkė doc. dr. Irenos Kubilienė, šioje mokykloje dėsčiusi anglų kalbą, gimnazijos bendruomenei padovanojo vertingų istorinių leidinių apie Lietuvos knygnešius ir knygnešystės istoriją.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite