2019 03 26

bernardinai.lt

MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Filmo „Mažesnysis brolis Augustinas Dirvelė“ peržiūra Vilniaus Bernardinuose

Augustinas Dirvelė OFM. Šv. Kazimiero provincijos archyvas

Balandžio 7 d. 18 val. (po vakaro šv. Mišių), Vilniaus Bernardinų parapijos šv. Pranciškaus auditorijoje (Maironio g. 10) bus rodomas režisieriaus Justino Lingio dokumentinis filmas „Mažesnysis brolis Augustinas Dirvelė“.

Tai dokumentinė juosta apie tarpukario pranciškonų provincijolą ir tikėjimo kankinį.

„Idėja sukurti dokumentinį filmą kilo vykstant į ekspediciją Komijos Respublikoje, kur kalėdamas lageryje neaiškiomis aplinkybėmis žuvo iškilus mūsų provincijos brolis Augustinas Dirvelė OFM, – sakė Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM. – Mažesnysis brolis Augustinas Dirvelė yra tikėjimo ir patriotizmo pavyzdys, gyvenimą paskyręs jaunimo švietimui ir Evangelijos skelbimui, už ką sovietų saugumo buvo suimtas ir tapo tikėjimo kankiniu, nesutikęs kolaboruoti su valdžia ir iki galo likęs ištikimas Dievui ir tėvynei. Minint svarbias sukaktis, norėjome supažindinti visuomenę su šiuo mūsų tautos sūnumi, kurio pavyzdys provokuoja žiūrovą pagalvoti apie savo gyvenimo prasmę.“

Spalvinga ir dramatiška brolio pranciškono gyvenimo istorija bei ekspedicijos į bekraštės tundros žemę patirtis sugulė į valandos trukmės filmą, keliantį esminius klausimus apie kiekvieno žmogaus pašaukimą ir misiją.