2019 03 28

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 11, 14–23 „Kas ne su manimi, tas prieš mane“

Apsėstasis sinagogoje. James Tissot (tarp 1886 ir 1894 m.). Wikipedijos nuotr.

Kartą Jėzus išvarė nebylumo demoną. Demonui išėjus, nebylys prakalbėjo, ir minia stebėjosi. Kai kurie žmonės sakė: „Jis išvaro demonus su demonų valdovo Belzebubo pagalba“. Kiti, mėgindami jį, reikalavo ženklo iš dangaus. 

    Žinodamas, ką jie mano, Jėzus jiems tarė: „Kiekviena suskilusi karalystė bus sunaikinta, ir namai grius ant namų. Jeigu ir šėtonas pasidalijęs, tai kaip išsilaikys jo karalystė?! Jūs gi sakote mane išvejant demonus su Belzebubo pagalba. Jeigu jau aš išvarau juos su Belzebubo pagalba, tai su kieno pagalba išvaro jūsų sekėjai? Todėl jie bus jūsų teisėjai. Bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė. 
    Kai apsiginklavęs galiūnas sergi savo sodybą, tada jo turtas apsaugotas. Bet jei užpuls stipresnis ir jį nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo, ir išdalys grobį. 
    Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas nerenka su manimi, tas barsto“.

Skaitiniai KV (163)

Jer 7, 23–28: Tai toji tauta, kuri nepaklausė Viešpaties, savo Dievo, balso

Ps 95, 1–2. 6–7. 8–9. P.: O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja: „Tegul jūsų širdys nebūna storžievės!“


Komentaro autorius – kun. Robertas Urbonavičius

Gavėnios laikas mums atidengia kiekvienos blogybės šaknį bei priežastį – tai piktoji dvasia, šio pasaulio kunigaikštis, kuris trokšta pavergti kiekvieną sielą ir amžiams atitraukti ją nuo dieviškosios palaimos. Už kiekvienos nuodėmės, nenoro vykdyti Dievo valią, nepasitikėjimo, abejingumo slypi piktasis – melo tėvas, kaip jį įvardina Evangelija pagal Joną. Tačiau mūsų Viešpats Jėzus Kristus, tarsi narsus galiūnas, apsiginklavęs šventojo Kryžiaus ginklais, išeina į kovą su nedorėliu ir jį nugali. Mes esame raginami pasirinkti, kieno stovykloje būsime, kieno valią vykdysime, kuriam šeimininkui tarnausime.

Išganytojui išvarius demoną, Jis apkaltinamas, kad tai atliko su demonų valdovo pagalba. Tačiau ar blogis kovoja pats su savimi? Viešpats perspėja, kad ta siela, kuri nebudi, nupuola dar žemiau nei pirma. Todėl mes esame raginami ne vien klausytis Dievo Žodžio, bet ir vykdyti tai, ką išgirdome. Nebūkime naivūs ir lengvabūdžiai: kol esame žemėje, tol esame kovoje bei pavojuje. Budėkime dėl savo sielos. Ieškokime Viešpaties valios savo kasdienybėje.

„Kas nerenka su manimi – tas barsto“, – Jėzus nėra pasirinkimas ar priedas – Jėzus yra būtinybė.

Bernardinai.lt