2019 03 29

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min

Lietuva NATO narė jau 15 metų!

NATO saugo Lietuvos oro erdvę. Nuotraukos autorius Irmantas Gelūnas/BFL 

© Baltijos fotografijos linija

2019 m. kovo 29 d. Lietuvos narystei NATO sukanka 15 metų. Siūlome prisiminti pačius svarbiausius įvykius kelyje į NATO. 

1990 m. lapkričio 17 d.

Briuselyje pradėjo veikti Baltijos informacijos biuras, kuriame dirbo besikuriančios Užsienio reikalų ministerijos atstovas Belgijai ir Europos Bendrijai Rimantas Morkvėnas, turėjęs tik tuometinio užsienio reikalų ministro Algirdo Saudargo pasirašytus įgaliojimus, nes oficiali diplomatinė akreditacija tokiu statusu buvo neįmanoma. Tačiau informacijos biuras Briuselyje vykdė diplomatines funkcijas, jo veikla buvo skirta tarpvalstybiniams santykiams, ryšiams su Europos Bendrija, taip pat ryšiams su NATO. Informacijos biuras Briuselyje veikė iki Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimo, vėliau buvo pertvarkytas į oficialią atstovybę.

1991 m. gegužės 31 d.

Įvyko pirmasis istorijoje neoficialus Lietuvos delegacijos, vadovaujamos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko prof. Vytauto Landsbergio, vizitas į NATO būstinę. Kadangi tuo metu nebuvo įmanoma suorganizuoti oficialaus susitikimo, Lietuvos delegacijos apsilankymui NATO būstinėje tarpininkavo Danijos misija prie NATO.

1991 m. gruodžio 20 d.

Lietuva kartu su Latvija ir Estija prisijungė prie Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo tarybos.

1992 m. sausio 13 d.

Ambasadorius Adolfas Venskus oficialiai pradėjo eiti Lietuvos atstovo Briuselyje ryšiams su Europos Bendrija ir NATO reikalams pareigas.

Algirdas Mykolas Brazauskas buvo ir Lietuvos Respublikos Prezidentu, ir Ministru Pirmininku Lietuvai siekiant narystės NATO. Nuotraukos autorius Saulius Žiūra/BFL © Baltijos fotografijos linija

1993 m. spalio 5 d.

Lietuvos partijos kreipėsi į Respublikos Prezidentą dėl Lietuvos Respublikos integravimosi į NATO.

1993 m. lapkričio 29 d.

Lietuvos Respublikos Seimo opozicijos partijos išleido memorandumą dėl pamatinių Lietuvos nacionalinės užsienio politikos principų.

Prezidento Algirdo Brazausko pareiškimas NATO generaliniam sekretoriui Manfredui Verneriui. Užsienio reikalų ministerijos nuotrauka

1994 m. sausio 4 d.

Prezidentas A. Brazauskas nusiuntė NATO generaliniam sekretoriui Manfredui Verneriui laišką su Lietuvos pageidavimu tapti NATO nare. Laiške išdėstyta pozicija, pagrįsta visų parlamentinių partijų atstovų pasirašytu susitarimu dėl Lietuvos siekio tapti NATO nare. Tą pačią dieną A. Brazauskas paskelbė pareiškimą dėl Lietuvos narystės NATO.

1996 m. gruodžio 19 d.

Priimtas Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas, kuriame integracija į Europos ir transatlantines struktūras pavadinta prioritetiniu Lietuvos užsienio politikos tikslu ir nacionalinio saugumo užtikrinimo priemone.

1997 m. liepos 8-9 d.

NATO šalių vadovų susitikime Madride pažymėta, kad Baltijos šalys padarė pažangą siekdamos saugumo ir stabilumo užtikrinimo Baltijos regione.

1997 m. rugpjūčio 1 d.

Įsteigta Lietuvos misija prie NATO.

Dabartinis Užsienio reikalų ministras ir buvęs Lietuvos ambasadorius prie NATO Linas Linkevičius. © Baltijos fotografijos linija

1997 m. spalio 9 d.

Dabartinis Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius paskirtas Lietuvos ambasadoriumi prie NATO.

1998 m. sausio 16 d.

Vašingtone JAV ir trijų Baltijos valstybių prezidentai pasirašė bendradarbiavimo chartiją.

1999 m. balandžio 23-25 d.

NATO šalių vadovų susitikime Vašingtone buvo pripažintos Lietuvos pastangos ir pažanga siekiant narystės šioje organizacijoje. Susitikime patvirtintas Narystės veiksmų planas, padedantis Lietuvai pasirengti stojimui į NATO.

Petro Maluko nuotrauka © Baltijos fotografijos linija

2000 m. gegužės 18-19 d.

Vilniuje įvyko devynių NATO kandidačių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kurio metu paskelbtu „Vilniaus pareiškimu“ patvirtintas įsipareigojimas kartu su Europos valstybėmis, JAV ir Kanada kurti vieningą bei laisvą Europą. Šio susitikimo dalyvės (vėliau prisijungus ir Kroatijai) susibūrė į „Vilniaus dešimtuko“ grupę.

2001 m. gegužės 27-31 d.

Vilniuje vyko NATO Parlamentinės asamblėjos pavasario sesija.

2002 m. lapkričio 21 d.

Prahoje septynios NATO kandidatės – Bulgarija, Estija, Latvija, Lietuva, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija – pakviestos pradėti derybas su NATO dėl narystės.

2003 m. kovo 26 d.

Pasirašyti pakviestųjų kandidačių prisijungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties (Vašingtono sutarties) protokolai.

2004 m. kovo 10 d.

Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo Vašingtono sutartį.

2004 m. kovo 29 d.

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas, lankydamasis Vašingtone, kartu su Bulgarijos, E

Tuometinis JAV Valstybės sekretorius Colinas Powellas. Jam buvo įteikti Vašintono sutarties ratifikaciniai raštai. Wikipedia.org nuotrauka

stijos, Latvijos, Rumunijos, Slovakijos ir Slovėnijos premjerais įteikė JAV Valstybės sekretoriui Colinui Powellui Vašingtono sutarties ratifikacinius raštus. Šią istorinę dieną Lietuva tapo visateise NATO nare.

2004 m. kovo 29 d.

Šiaulių oro uoste nusileido pirmieji 2 Belgijos karališkųjų oro pajėgų naikintuvai „F-16 Fighting Falcon“. Nuo tos akimirkos sąjungininkai pradėjo vykdyti NATO Baltijos oro policijos misiją.

2004 m. balandžio 2 d.

Lietuvos vėliava buvo iškelta prie NATO būstinės Briuselyje. Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis kartu su Bulgarijos, Estijos, Latvijos, Rumunijos, Slovakijos ir Slovėnijos užsienio reikalų ministrais dalyvavo oficialioje ceremonijoje bei iškilmingame Šiaurės Atlanto Tarybos posėdyje.

Parengta pagal Užsienio reikalų ministerijos informaciją