2019 03 29

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Mk 12, 28b–34 „Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk jį“

   Vienas iš Rašto aiškintojų atėjęs paklausė Jėzų: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“ 
    Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis: ‘Klausyk, Izraeli, – Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk savo Viešpatį Dievą visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis’. Antrasis: ‘Mylėk savo artimą, kaip save patį’. Nėra įsakymo, didesnio už šiuodu“. 
    Tuomet Rašto aiškintojas jam atsakė: „Gerai, Mokytojau, tu teisybę pasakei: ‘Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo, o mylėti jį visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis bei mylėti artimą, kaip save patį’ svarbiau už visas deginamąsias atnašas ir kitokias aukas“. 
    Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė: „Tu netoli nuo Dievo karalystės!“. Ir niekas daugiau nebedrįso jo klausinėti.

Skaitiniai KV (165)

Oz 14, 2–10: Niekad nebesakysime savo rankų padarui: „Mūsų Dieve“

Ps 81, 6c–8a. 8bc–9. 10–11ab. 14. 17. P.: Aš esu Viešpats, tavo Dievas: o kad tu manęs paklausytum!


Komentaro autorius – kun. Robertas Urbonavičius

Koks atstumas iki Dievo karalystės?

Šis klausimas kyla išgirdus Jėzaus atsakymą Rašto aiškintojui: „Tu netoli nuo Dievo karalystės!“ Kiek dar kilometrų, o gal žingsnių buvo likę išmintingajam Jėzaus pašnekovui iki įžengimo į Dievo karalystę? Kaip mums išsimatuoti nuosavą atstumą ir kaip jį sumažinti?

Vienintelis kelio į Dievo karalystę matas yra pats Jėzus. Taip, nes Jis ir yra toji Dievo karalystė. Kuo esame arčiau Jėzaus, kuo esame glaudesnėje vienybėje su Juo ir Jame, – tuo arčiau esame Dievo karalystės.

Rašto aiškintojas pripažino, kad Jėzus kalba kaip išmintingas Rabi, tačiau jam trūko pagrindinio milžiniško šuolio Dievo karalystės link, – sekti Jėzumi.

Tegul mūsų gavėnia ir būna judėjimas Dievo karalystės link, glaudesnės vienybės su Kristumi link, šalinant visa, kas mumyse trukdo šiai didžiausiai gyvenimo kelionei ir šauniausiam gyvenimo nuotykiui, kuris pranoksta visas įmanomiausias egzotines keliones.

Bernardinai.lt