Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Popiežius Maroke: reikia ir teisės nebūti priverstiems migruoti

EPA nuotrauka

Lankydamasis Maroke šeštadienio programą popiežius užbaigė Rabato arkivyskupijos Carito centre, kuriame susitiko su migrantais. Rabato Carito organizacija vienokia ar kitokia forma paremia per 8000 migrantų, kurie sudaro didžiąją arkivyskupijoje gyvenančių katalikų dalį. Popiežių pasveikino Tanžero arkivyskupas Santiago Agrelo Martínezas O.F.M, o vienas iš migrantų pasakė liudijimą. Šventasis Tėvas sveikino susitikimo dalyvius.

Savo kalboje jis priminė, jog prieš keletą mėnesių būtent Maroke pasirašytas Pasaulinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos buvo žingsnis pirmyn tarptautinėje bendruomenėje.

„Kalbama apie tai, kokį veidą norime suteikti sau, kaip visuomenės, ir kokią vertę kiekvienam gyvenimui“, – sakė popiežius Pranciškus, prieš tai pažymėjęs, jog šiandien dažnai asmeniui tampant migrantu jo teisės, jo orumas tarsi užšaldomi. Migrantas tampa tarsi nebe žmogus ar mažiau žmogus.

Migracijos klausimas, pabrėžė Šventasis Tėvas, nėra vien technologinis ir ekonominis. Turime leistis būti „pajudinami“ širdyje ir gyvenime tų, kurie beldžiasi į mūsų duris, neatstumti jų dėl stabų, kurie žada iliuzinę laimę, kai kiti kenčia. Miestas be užuojautos tampa dykuma, o visuomenė be širdies sterili. Migracija yra vienas iš pagrindinių XXI amžiaus reiškinių ir tuo pat metu viena iš didžiausių žmonijos žaizdų, kuri tarpsta abejingume ir tyloje.

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

„Priimti, saugoti, remti ir integruoti“, – šiais keturiais veiksmažodžiais migracijos reiškinys buvo aptartas 2018 metų Pasaulinės migranto ir pabėgėlio dienos žinioje. Pranciškus dar kartą priminė jų prasmę šiame kontekste.

„Priimti“ reiškia praplėsti teisėtus migracijos kanalus. Tai būtina, kad „prekeiviai žmonių mėsa“ nespekuliuotų migrantų svajonėmis ir poreikiais. Kolektyvinio atmetimo priemonės, kurios korektiškai neatsižvelgia į atskirus atvejus, neturi būti taikomos.

„Apsaugoti“ pirmiausia reiškia migrantų kelionės saugumą. Jų kelias dažnai tampa žiaurumo spektakliais, visų formų išnaudojimo ir piktnaudžiavimo vietomis. Tuo tarpu tarp migrantų daug moterų ir nelydimų nepilnamečių. Antra, apsauga reiškia tokių vietų, kuriose prarastas orumas bent iš dalies sugrąžinamas, egzistavimą. Rabato Caritas centras yra viena iš tokių vietų.

„Remti“ reiškia sąmoningumą, jog migrantas nėra „šiukšlė“, tačiau asmeniškai, kultūriškai ir savo kompetencijomis turtingas žmogus, kuris gali įnešti įnašą jį priimančioje visuomenėje. Tam reikia sąlygų. Viena iš pagrindinių yra galimybė išmokti kalbą, pažinti vietos kultūrą, papročius ir įstatymus.

Tai jau žingsnis į „integravimą“, kuris nėra vienpusis, tačiau dvipusis. Integracija iš kiekvienos pusės reikalauja „atsistoti į kito batus“, neatsisakyti susitikti, neišsigąsti, neapsistatyti kliūtimis, pasiryžti kartu kurti orų gyvenimą.

Teisė migruoti, kuri yra susijusi su teise į gyvenimą ir teise į ateitį, turi žengti kartu su teise nemigruoti, nebūti priverstiems migruoti, pabrėžė popiežius.

„Brangūs draugai migrantai, Bažnyčia pripažįsta kančias, kurios ženklina jūsų kelią ir kenčia su jumis. (…) Noriu padėkoti visiems asmenims, kurie tarnauja migrantų ir pabėgėlių poreikiams visame pasaulyje“, tokiu būdu liudydami gailestingą Dievo meilę, – pažymėjo Pranciškus, melsdamas visiems Dievo palaimos ir linkėdamas pirmiausia tarpusavyje būti „saugiais svetingumo uostais“.

EPA nuotrauka