Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2019 04 25

Evangelija.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min.

30 dienų iššūkis žmonai – melstis už savo vyrą

Unsplash.com nuotrauka

Laimink savo vyrą, melsdamasi už jį! Apaštalas Paulius visiems krikščionims nurodė melstis vieniems už kitus (Efeziečiams 6, 18). Tai apima ir žmonų atsakomybę bei privilegiją melstis už savo vyrus. Nuoširdi malda už savo vyrą yra naudinga tiek jam, tiek tau ir bendrai jūsų namų dvasinei gerovei (Pat 31, 11–12).

Velnias trokšta sužlugdyti tavo vyrą, ypač jo asmenybę ir lyderystę jūsų santykiuose. Pasitikėk Dievu kasdien maldos metu atiduodama savo vyrą ir santuoką Viešpaties išmintingai ir mylinčiai globai.

1 diena

Melskis, kad tavo vyras augtų dvasiškai ir apmąstytų savo atskaitomybę prieš Viešpatį. Melskis, jog jis saugotų savo širdį puoselėdamas dvasines disciplinas – Biblijos skaitymą ir studijavimą, maldą, meditaciją, Rašto vietų įsiminimą ir kt.  (2 Pt 3, 18; Pat 4, 23)

2 diena

Melskis, kad tavo vyro santykis su Dievu duotų vaisių jo gyvenime. Melskis, kad jis būtų išmintingas ir nuovokus bei dievobaimingas vyras (Pat 3,7; 9, 10; Ps 112, 1).

3 diena

Melskis, kad tavo vyras būtų nuolankus ir greitas pripažinti savo nuodėmes prieš Dievą. Melskis, kad jo širdis būtų jautri Viešpaties balsui (Ps 51, 2–4; Mich 6, 8).

4 diena

Melskis, kad tavo vyro lyderystės įgūdžiai jūsų santykiuose augtų – saugant ir aprūpinant tave. Melskis, kad jis vadovautų išmintingai ir mylėtų pasiaukojančiai, kad per tai Dievas būti pašlovintas jūsų santuokoje (Ef 5, 25–29; Kol 3, 19).

5 diena

Melskis, kad tavo vyras būtų ištikimas savo santuokos įžadams. Melskis, jog jis

trokštų puoselėti jūsų santykius kaip ištikimybės ir įsipareigojimo jums ženklą ir kaip Kristaus meilės bažnyčiai paveikslą (Pat 20, 6; Pr 2, 24).

6 diena

Melskis, kad tavo vyras mylėtų teisumą ir nekęstų nedorybės, ypač blogybių, slypinčių kultūroje. Melskis, kad jis gebėtų atpažinti ir išvengti nedorybių savo paties gyvenime ir, jei būtina, aiškiai ir tvirtai pasipriešintų blogiui  (Pat 27, 12; Jn 17, 15; 1 Kor 10, 12–13).

7 diena

Melskis, jog tavo vyras saugotų savo širdį nuo netinkamų santykių su priešinga lytimi. Melskis, kad įsipareigojusi tau vyro širdis būtų tyra ir nepasidalinusi (Pat 6, 23–24. 26; Rom 13, 14).

8 diena

Melskis, kad tavo vyras, kiek leidžia jo jėgos, uoliai dirbtų dėl jūsų šeimos aprūpinimo. Melskis, kad sėkmingai karjerai ir tarnystei būtinos savybės – atkaklumas, ryžtingumas, stiprybė, analitinis mąstymas, organizaciniai įgūdžiai, teigiamas santykis su kitais žmonėmis, ryžtingumas ir kt. – taptų augančiomis jo charakterio dalimis  (Rom 12, 11; 1 Kor 15, 58).

9 diena

Melskis, kad tavo vyras išmintingai tvarkytų finansus, skirtų dėmesio biudžeto sudarymui ir investicijoms bei būtų tinkamai tvarkytų savo pinigus, nepamiršdamas aukoti Viešpaties darbui. Melskis, kad pinigai netaptų nesantaikos šaltiniu jūsų šeimoje  (Pat 23, 4–5; Rom 12, 13; Hbr 13, 5).

10 diena

Melskis, kad tavo vyras ugdytųsi tvirtą sąžiningumą ir nedarytų kompromisų dėl savo įsitikinimų. Melskis, kad jo liudijimas būtų tikras, kad jis būtų sąžiningas sudarinėdamas verslo sandorius ir niekada nesiimtų daryti ko nors, ką tektų slėpti nuo kitų (Pat 20, 7; 1 Tim 1, 5; 3, 7; Ef 6, 10–12).

11 diena

Melskis, kad tavo vyras prieš Dievą turėtų nuolankią ir mokytis linkusią dvasią bei tarno širdį. Melskis, jog jis klausytų Dievo ir trokštų vykdyti Jo valią (Pat 15, 33; Ef 6, 6).

12 diena

Melskis, kad tavo vyras savo seksualinį veržlumą perduotų į Dievo rankas ir praktikuotų susivaldymą. Melskis, kad jūsų tarpusavio seksualinis intymumas būtų gyvas, pozityvus ir atspindėtų nesavanaudišką meilę (Pat 5, 15. 18; 1 Kor 7, 3; Giesmių giesmė 7, 10).

13 diena

Melskis, jog tavo vyras naudotų praktinius įgūdžius, kuriant jūsų šeimą, bei priimtų išmintingus sprendimus, susijusius su jūsų gerove. Melskis, jog jis patarnautų nesavanaudiškai (Gal 5, 13; Fil 2, 3–4).

14 diena

Melskis, kad tavo vyras kalbėtų žodžius, kurie statydintų tave, jūsų šeimą ir atspindėtų mylinčią širdį. Melskis, kad jis nekalbėtų nešvankiai (Pat 18, 21; Ef 4, 29).

Unsplash.com nuotrauka

15 diena

Melskis, kad tavo vyras išmintingai rinktųsi draugus. Melskis, kad Dievas jam atsiųstų tokį draugą, kuris skatintų jo atskaitomybę prieš Dievą ir nevestų jo į nuodėmę (Pat 13, 20; Pat 27, 17).

16 diena

Melskis, jog tavo vyras rinktųsi sveikatai naudingas ir Dievui garbę teikiančias veiklas. Melskis, kad jis nevergautų jokiems įtartiniems įpročiams ar hobiams, bet kaip tik patirtų laisvę šventume, pasiduodamas Šventosios Dvasios kontrolei (1 Kor 6, 12; 10, 31; 2 Tim 2, 4).

17 diena

Melskis, kad tavo vyras būtų patenkintas savo vyriškumu, modeliuodamas savo gyvenimą pagal Kristų ir kitus stiprius tikėjimo vyrus.  Melskis už jo fizinę, emocinę, psichinę, socialinę ir dvasinę stiprybę (Ef 3, 16; 1 Pt 2, 21; 1 Kor 10, 11).

18 diena

Melskis,  jog tavo vyras turėtų amžinybės perspektyvą – gyventi amžinybės šviesoje. Melskis, kad jis atmestų materializmą ir laikinas vertybes, bet pirmą vietą savo gyvenime skirtų Dievui (Mt 6, 33; Raud 6, 5; Ef 5, 16; Ps 90, 12).

19 diena

Melskis, kad tavo vyras būtų kantrus ir taikingas. Melskis, jog jis nepasiduotų pykčiui, bet leistų, jog Šventoji Dvasia kontroliuotų jo reakcijas (Rom 14, 19; Ps 34, 14).

20 diena

Melskis, kad tavo vyras atvertų savo protą ir mintis Viešpačiui. Melskis, jog jis nepuoselėtų amoralių ir netyrų minčių bei priešintųsi pagundymui mėgautis pornografija (Pat 27, 12; 2 Kor 10, 5).

21 diena

Melskitės, jog tavo vyras išmoktų nurimti Viešpatyje ir pačiais sunkiausiais, daug streso sukeliančiais laikotarpiais, atrastų džiaugsmą ir ramybę santykyje su Dievu. Melski, kad jis pavestų savo kelius Viešpačiui (Ef 4, 32; Hbr 12, 15).

22 diena

Melskis, kad tavo vyras mokytųsi atleisti tau ir kitiems. Melskis, kad jis atpažintų bet kokią karčią šaknį ir atneštų Viešpačiui bet kokį kartėlį ar neatleidimą (Ef 4, 32; Hbr 12, 15).

23 diena

Melskis, kad tavo vyras būtų geras tėvas – išmintingai auklėtų ir besąlygiškai mylėtų vaikus. Jei jis nėra tėtis, melskis, kad jis rastų jauną vyrą, kuriam galėtų padėti tikėjimo klausimais (Ef 6, 4; Kol 3, 21; 2 Tim 2, 1–2).

24 diena

Melskis, kad tavo vyro gyvenimas būtų subalansuotas – kad suderintų darbą ir  pramogas. Melskis, kad jis bijotų Dievo, pelnytų žmonių, kuriuos pažįsta darbe ir bažnyčioje, palankumą (Lk 2, 52; Pat 13, 15).

25 diena

Melskis, kad tavo vyras drąsiai kovotų prieš blogį ir neteisybę, kad stovėtų tiesoje. Melskis, kad jis saugotų tave ir šeimą nuo šėtono puolimų (Ps 31, 24; Ef 6, 13; Ps 27, 14).

26 diena

Melskis, kad tavo vyras atrastų ir gyventų pagal Dievo duotą tikslą. Melskis, kad jis atiduotų savo svajones Dievui ir siektų tik tų tikslų, kurie neštų Dievui šlovę ir siektų amžinybės (Jer 29, 11; Ef 6, 13; Ps 27, 14). 

27 diena

Melskis, kad tavo vyras suprastų, kaip svarbu prižiūrėti savo kūną – Šventosios Dvasios šventyklą – Dievo šlovei. Melskis, kad jis praktikuotų kontroliuoti save, priimdamas protingus valgymo pasirinkimus ir pakankamai mankštintųsi, kad išliktų sveikas (Rom 12, 1–2; 1 Kor 6, 19–20; 9, 27).

28 diena

Melskis, kad tavo vyras būtų maldos vyras. Melskis, kad jis ieškotų ir siektų Dievo ir ramiu gyvenimo laikotarpiu (1 Tes 5, 17; Lk 22, 46; Jok 5, 16).

29 diena

Melskis, kad tavo vyras pašvęstų savo laiką ir talentus Viešpačiui. Melskis, kad jo dvasinės dovanos pasireikštų jo karjeroje, bažnyčioje ir jūsų namuose (Ef 5, 15–16; 1 Kor 12, 4. 7).

30 diena

Melskis, kad tavo vyras tarnautų Dievui ir kitiems vedamas gerų motyvų. Melskis, kad tavo vyras iš visos širdies paklustų Viešpačiui ir šlovintų jį visame kame (1 Kor 10, 13; Jn 7, 17–18; Kol 3, 23–24).

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien