2019 05 03

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Vasaros studijos norintiems pagilinti žinias apie katalikų tikėjimą

Nuotraukos autorius Tomas Urbelionis/BFL
© Baltijos fotografijos linija

Svarbi ir džiugi žinia tiems, kurie jaučia poreikį tarnauti Bažnyčios bendruomenei, dirba krikščioniškose organizacijose, nori šiam darbui būti gerai pasiruošę arba tiesiog nuosekliai gilinasi į savo tikėjimą. Nuo gegužės mėnesio prasideda programos „Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai“ sesija. Tai – neeilinis ir vienintelis Lietuvoje projektas, suvienijęs tris organizacijas – Šeimos ir asmens saviugdos centrą „Bendrakeleiviai“, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją ir VDU Katalikų teologijos fakultetą. Seminarų metu įgausite sisteminių žinių ir svarbiausių praktinių įgūdžių, kurie reikalingi norint lydėti įvairaus pobūdžio sielovados grupeles. Studijų dalyviams bus suteikti jų išsilavinimą patvirtinantys VDU neformalių studijų sertifikatai.

Galimybė gilinti teologines žinias

Kaip rodo ŠASC „Bendrakeleiviai“ patirtis, susidomėjimas pastoracine veikla, sielovada Lietuvoje tikrai yra. Tačiau žmonėms, norintiems tarnauti Bažnyčios bendruomenei, neretai stinga krikščioniškosios formacijos pagrindų. Kai kurios jų turimos žinios yra klaidinamos, neatitinkančios Vatikano II Susirinkimo dvasios. Programa ir gimė tam, kad patenkintų augantį sisteminių tikėjimo pagrindų poreikį.

Siekiama, kad aktyvieji parapijų nariai, pastoracinėje veikloje besidarbuojantys savanoriai turėtų galimybę plėsti savo akiratį ir gilinti teologines žinias, neatsitraukdami nuo tiesioginio savo darbo. Tad pasirinkta būtent tokia mokymosi forma – vasaros studijos (du savaitiniai seminarai kiekvieną vasarą) su dviem savaitgalinėmis sesijomis. Pati programa truks trejus metus – nuo 2019 iki 2021 m. Studijuojantieji programoje gaus VDU KTF pažymėjimus, patvirtinančius jų dalyvavimą kiekviename programos seminare.  

Lektoriai – garsiausi savo srities specialistai

Didelė dovana, kad vesti seminarus sutiko aukščiausios kvalifikacijos VDU universiteto, Bostono kolegijos dėstytojai: prof. dr. B. Obelenienė, dr. L. Ryliškytė, dr. I. Gudauskienė, doc. dr. B. Ulevičius, prof. R. Gaillardetzas, dr. A. Bisschops ir kt. Dalyviai bus supažindinti su biblinės, dogminės-sistematinės, moralinės ir pastoracinės teologijos pagrindais. Visiems šio projekto partneriams svarbu, kad kursų dalyviai gautų kokybiškas, kuo plačiau visuotinės Bažnyčios kontekstą atspindinčias studijas, nes šiuo metu Lietuvoje jaučiamas tam tikras naujausios teologinės minties stygius.

Baigusieji programą galės atsakingai tarnauti Bažnyčios bendruomenėse arba krikščioniškose organizacijose, vesti įvairaus pobūdžio savipagalbos ir savipažinos, maldos ir kt. grupes. Įgytos žinios, be jokios abejonės, pasitarnaus ne tik tarnystėje, bet ir asmeniniame, šeimos gyvenime. Kuo daugiau bus sąmoningų tikinčiųjų, tuo stipresnę, sąmoningesnę ir gyvesnę Bažnyčios bendruomenę turėsime.

Lytiškumo samprata – manipuliacijų objektas

Pirmąjį seminarą jau gegužės 3–4 dienomis ves prof. dr. Birutė Obelenienė (VDU), seminaro tema – „Žmogaus gyvybės pradžios etika“. Profesorė B. Obelenienė pažymi, kad lytiškumo, bioetikos temomis visuomenėje nepaprastai daug manipuliuojama. Žmonėms trūksta žinių apie krikščioniškąją lytiškumo sampratą, kuri nepelnytai laikoma siaura, kai iš tiesų yra priešingai. „Žmogaus lytiškumo samprata yra pasaulėžiūrinis dalykas. Pasaulietinė lytiškumo samprata, besiremianti genderizmu, yra dualistinė ir atspindi suskaldytą realybę, o krikščioniškoji antropologija pateikia  žymiai išsamesnį, vientisesnį, nesuskaidytą supratimą apie  žmogaus asmenį ir lytiškumą“, – užsimena profesorė apie pirmojo seminaro tematiką. Prof. B. Obelenienė atkreipia dėmesį ir į tai, kad labai svarbu palikti žmonėms erdvės turėti savo pažiūras, išpažinti savo tikėjimą. Visi turi teisę į savo nuomonę, tačiau pirmiausia reikia stengtis suprasti reiškinio esmę, tik po to kritikuoti. Tad žmonėms, kurie apsispręs plėsti savo teologinį pažinimą, artėjanti programa bus neabejotinai naudinga.

Registracija į pirmąjį seminarą „Žmogaus gyvybės pradžios etika“

S. Judita Stankūnaitė SJE: „Aš ilgai svajojau apie šią programą“

Pašaukimų ugdytoja s. Judita Stankūnaitė SJE sako: „Lietuvoje, kiek žinau, tai – pirmoji tokia programa. Aš ilgai apie ją svajojau ir tikiu, kad ji bus labai naudinga.“

Ji teigia savo darbe dažnai susidurianti ne tik su krikščioniškųjų žinių stygiumi, bet ir pagrindinių principinių tikėjimo dalykų nežinojimu, neišmanymu ir nesuvokimu. „Žinių stygius ypač jaučiamas mano kartoje, kai nebuvo prieinamos jokios religinės ar teologinės studijos, – sako sesuo Judita SJE, – nors religinio švietimo ir teologinių žinių trūkumas turbūt yra nuolat jaučiamas, nes, kaip ir visas kitas, taip ir religines žinias ir teologinį žodyną, reikia nuolat atnaujinti.“

Bendro išsilavinimo sielovadininkui neužtenka

Anot s. J. Stankūnaitės SJE, žmonės kreipiasi į sielovadininką kaip į dvasinį specialistą. Todėl bendro išsilavinimo čia neužtenka, reikia išmanyti savo sritį ir turėti pakankamai pastoracinės konsultacijos, pagrindinių teologijos ir kitų žinių, kad galėtume padėti žmonėms. Ši programa mus naudinga visiems, kurie nori įsigyti ar pagilinti teologijos ir sielovados supratimą bei žinias: sielovadininkams ar norintiems jais tapti, mokytojams, medikams, socialiniams darbuotojams, savanoriams.

„Visų pirma, kursus baigusieji žmonės turės tvirtus krikščioniškojo tikėjimo ir pastoracinės sielovados pagrindus. Antra, tai puikiai pasitarnaus jų gyvenime ir pastoraciniame darbe. Trečia, išklausiusieji visus kursus gaus VDU KTF neformalių studijų sertifikatus. Ketvirta, norintieji toliau studijuoti VDU galės šio kurso studijų valandas panaudoti, gaudami kreditus“, – apibendrina kursų naudą s. Judita SJE. 

Kantraus ir nelengvo darbo rezultatas

Viena iš šios idėjos iniciatorių, ŠASC „Bendrakeleiviai“ konsultantė Elvyra Kučinskaitė paantrina, kad sisteminės žinios daugeliui šiuo metu tarnaujančiųjų parapijose, bendruomenėse, savanoriaujančiųjų ar dirbančiųjų krikščioniškose organizacijose neabejotinai bus naudingos. „Keletą metų iš eilės mūsų komanda drauge su seserimi Judita SJE vedė Patirties perdavimo seminarus tiems, kurie norėtų moderuoti išsiskyrusiųjų savipagalbos grupeles. Perteikdami svarbiausias žinias ir praktinius įgūdžius netrukome pastebėti, kad šito toli gražu nepakanka – nors žmonės susirinkdavo tikrai pasišventę ir atsidavę, krikščioniškosios formacijos stygius buvo akivaizdus. Todėl tai, kad sutelktomis pastangomis šiandien galime jiems ir daugeliui kitų pasiūlyti solidžias vasaros studijas, yra nepaprastai svarbus ir neeilinis įvykis. Nepaprastai džiaugiuosi ir esu dėkinga visoms sumanyme dalyvaujančioms pusėms už kantrų, nelengvą ir vaisingą darbą kartu. Belieka viltis, kad žinia apie studijų galimybę pasieks tuos, kam jų labiausiai reikia.“

Daugiau informacijos čia

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.